Capítulos

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

Hebreos 6 Ñandejara Ñe’e (GDC)

1. Aipórõ, jaha jahave vaerã jakakuaapa peve. Ha jaheja jahávo ñande yképe, umi Cristo rehegua jaikuaa vaekue iñepyrũrã. Ani jajevy umi iñepyrũmbýpe jaikuaa vaekuépe, ku jajerovia ypy ramo guare Cristo rehe ha jaheja umi tembiapo ñande reraháva manóme,

2. umi mba'e jaikuaa vaekue ñemongarai rehegua, ñamoĩ ñande po umi ogueroviávare, omanóva jeikove jey ha ñembojovake tapia guarãva rehegua.

3. Ha upéicha jajapóne Tupã oipotárõ.

4. Umi ojehesape'áma vaekue ha umi oñandúma vaekue Tupã remime'ẽngue ha ohupyty vaekue imba'erãva Espíritu Sántogui,

5. ha ohendúma vaekue Tupã marandu porãite ha ára pyahu oútava pu'aka,

6. umíva ho'a jeýrõ, ndaikatu véima oñemopeteĩ Tupã ndive. Ha'e kuéra voi niko ohupi jeýma hína kurusúre Tupã Ra'ýpe, ha oheja oñeñembohory hese.

7. Ha'ete ku yvy hoy'úva ku ama guasuete ho'a ramo hi'ári. Kóga osẽ porã ramo, umi ipype omba'apóvape guarã, Tupã ohovasa chupe kuéra.

8. Osẽ ramo ipype ñuatĩ ha ñana vai katu, naiporãi mba'everã. Tupã ojahéi hese, ha ipahávo ojehapy.

9. Ha péicha ñañe'ẽrõ jepe, che pehẽngue kuéra ahayhúva, jaikuaa porã peẽ pejejuhuha tape porãme, peẽ peñepysyrõma.

10. Tupã niko heko joja hína ha ndahesarái mo'ãi umi pejapo vaekuégui ha mborayhu pehechauka vaekue chupe peipytyvõvo umi imba'évape, pejapoháicha gueteri peikóvo.

11. Ha hi'ãnte peteĩ-teĩ akói pehechauka pehóvo ipahaite peve upe akã raku upéva, oikopaite haguã opa peha'arõva.

12. Ndoroipotái peñemoate'ỹ, tapeiko uvei oiko haguéicha umi ojerovia ha oha'arõ kuaa rupi ohupytýva pe Tupã he'i vaekue ome'ẽtaha.

Tupã ñe'ẽ me'ẽngue

13. Tupã ome'ẽ ramo guare iñe'ẽ Abrahámpe, oñe'ẽ me'ẽ vaekue ijehe voi, ndaipórigui ambue mba'e guasuvéva chugui.

14. Ha he'i: “He'ẽ, che heta rohovasáne ha ambohetáne ne ñemoñare.”

15. Abraham oha'arõ kuaa vaekue ha ohupyty pe Tupã oñe'ẽ me'ẽ hague chupe.

16. Yvypóra oñe'ẽ me'ẽrõ, ome'ẽ iñe'ẽ peteĩ chugui mba'e guasuvévare. Ha oimérõ oñe'ẽ me'ẽva, ndaipóri véima ja'e vaerã.

17. Ha néi, Tupã ohechaukase vaekue umi ohupytývape upe ha'e he'i vaekue ome'ẽtaha, pe he'i haguéicha ojapotaha, ha nopyrũ mo'ãiha iñe'ẽ me'ẽnguére. Upévare, omombarete upe mba'e oikuave'ẽ vaekue iñe'ẽ me'ẽme.

18. Mokõi mba'e oĩ ikatu'ỹva oñemoambue ha Tupã ijapu kuaa'ỹha: mba'e kuave'ẽ ha ñe'ẽ me'ẽ. Ko'ãva ñane mokyre'ỹ mbarete ñande jaikóvape jaheka Tupã pytyvõ ha jajerovia vaekue pe mba'e ñaha'arõva rehe ha'e voi ome'ẽ vaekue ñandéve.

19. Upe mba'e ñaha'arõva niko imbarete, ku ty'ãi guasu várko jokoháicha. Pe mba'e ñaha'arõva ohasáma yvága rokẽ mboypýri.

20. Upépe Jesús oike ojapo haguã tape ñandéve guarã, Pa'i Guasu ramo, Melquisedec chagua.