Capítulos

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8

Antiguo Testamento

Nuevo Testamento

Cantares 4 Ñandejara Ñe’e (GDC)

1. Ne porãitépache rembiayhu.Ne porãitépa!Jerutimi mokõiumi nde resande rova mo'ãha kupépe.Ne akãrague katuku kavaráicha isarakívaumi Galaad yvytýre.

2. Umi ne rãi morotĩ asyha ndaipóri ipa'ũha.

3. Pytã asy umi ne rembe,ha iporã pe nde juru.Nde rova katu ojajáimokõi yva voréichape nde rova mo'ãha kupépe.

4. Nde ajúra ojoguaku David róga yvatépeitágui oñemopu'ã vaekue,ojehechahápe osãingotete mo'ãha eta,ha opa mba'e ñorãirõháraoiporúva.

5. Umi nde pyti'a ha'eteguasu ra'ymi mokõiyvotytýpe okarúva.

6. Ko'ẽjúvo hínaha napytũvéivo,aháne umi yvytýreinsiénso ha mba'e ryakuã porãaheka.

7. Ne porã, che rembiayhu,nde pýgui ne akã meve!Ndaipóri nde jojaha.

8. Líbanogui eju,che ndive,che rembiayhu.Líbanogui eju!Amaná ru'ãgui,eguejy.Senir ha Hermónru'ãgui,león ha jaguareteoikohágui.

9. Nde che py'a reraha,che reindymi, che rembiayhu,peteĩmi ne ma'ẽme,ha upe ne mbo'y ahechávo.

10. Iporãitépa ne mborayhu,che reindymi, che rembiayhu!Kaguýgui he'ẽve ne kunu'ũha ne ryakuã asyveopaite mba'e ryakuãgui!

11. Eíra he'ẽvévape ne rembégui osyry,che rembiayhu!Kamby ha eíra upe ne juru!Ha umi nde ao hyakuãvu asy,mba'e ryakuã porãichaLíbanogui oúva!

12. Ndéko yvotyty ikorapýva,ha yvu che mba'erãitéva,che reindymi, che rembiayhu!

13. Granáda reñói meme,ku hi'a re'ẽ asýva,nde korapy omyenyhẽ.Avei araso ha pacholi,

14. nardo ha kanéla,kapi'i sedrón ha insiénso,ha opa mba'e hyakuã asýva,

15. Ndéko hína yvu,yvotyty omyakỹva,ykua satĩ resãi,Líbanogui osyrýva!

16. Yvatevogua yvytu: Epáy!Yvy gotyogua yvytu: Eju!Peipeju che yvotyty.Taiñasãi hyakuã porã!Toike ijyvotytýpeche rembiayhu,ha pe hi'a re'ẽte, to'u!