Tiomna Nua

Matha 21:1-9 Ó Cuinn Tiomna Nua 1970 (OC1970)

1. Agus nuair a bhí siad ag druidim le hlarúsailéim, agus a shroich siad Bétfagé, agus Cnoc na nOlóg, chuir Íosa beirt dheisceabal uaidh ansin,

2. agus dúirt sé leo, “Siúlaigí isteach sa bhaile beag os bhur gcomhair, agus ní fada go dtiocfaidh sibh ar asal ceangailte ann, agus searrach léi; scaoiligí iad agus tugaigí chugam iad.

3. Má deir duine ar bith rud ar bith libh, déarfaidh sibh, ‘Tá feidhm ag an Tiarna leo’, agus cuirfidh sé uaidh iad gan a thuilleadh moille.”

4. Tharla seo leis an rud a bhí ráite ag an bhfáidh a chomlíonadh, is é a deir sé:

5. “Inis d'iníon Shíóin,féach, tá do rí-se ag teacht chugat,go huiríseal, agus é ag marcaíocht ar asal,agus ar shearrach óg asail.”

6. Chuaigh na deisceabail agus rinne siad mar a bhí ordaithe ag Íosa dóibh;

7. thug siad leo an t‑asal agus an searrach, agus chuir siad a mbaill éadaigh orthu, agus shuigh sé orthu.

8. Leath bunús an tslua a mbaill éadaigh ar an mbóthar, agus ghearr daoine eile craobhacha as na crainn agus leath siad ar an mbóthar iad.

9. Agus na sluaite a bhí ag dul roimhe agus ag teacht ina dhiaidh, lig siad an gháir seo astu, “Hósanna do Mhac Dháibhí! Is beannaithe an té a thagas in ainm an Tiarna. Hósanna in airdí na bhflaitheas.”

Léigh chaibidil críochnaithe Matha 21