Tiomna Nua

Marcas 3:9-24 Ó Cuinn Tiomna Nua 1970 (OC1970)

9. Agus dúirt sé lena dheisceabail bád a bheith réidh acu faoina choinne as siocair an tslua ar eagla go mbrúfaidís é;

10. óir is iomaí duine a bhí leigheasta aige, ionas go mbíodh an dream a mbíodh aicídí orthu ag brú isteach air le cuimilt leis.

11. Agus níl sprid neamhghlan a chonaic é nár thit os a choinne agus nár ghlaoigh os ard, “Is tú Mac Dé.”

12. Agus bhagair sé go dian orthu gan a n‑aithne air a ligean le haon duine.

13. Agus chuaigh sé suas i measc na gcnoc, agus ghlaoigh sé chuige na fir a bhí uaidh; agus tháinig siad chuige.

14. Agus cheap sé dáréag, le bheith ina chuideachta, agus lena gcur amach ag seanmóireacht

15. agus le húdarás a bheith acu leis na deamhain a chaitheamh amach:

16. Síomón ar thug sé Peadar mar fhorainm air;

17. Séamas mac Shebidé agus Eoin deartháir Shéamais, ar thug sé Bóanergés mar fhorainm orthu, sé sin clann na toirní;

18. Aindrias, agus Pilib, agus Parthalón, agus Matha, agus Tomás, agus Séamas mac Alfaeus, agus Tadéus, agus Siomón as Cána,

19. agus Iúdás Iscariót, an té a bhraith é.Chuaigh sé abhaile ansin;

20. agus chruinnigh an mórshlua le chéile arís, ionas nárbh fhéidir leo fiú bia a chaitheamh.

21. Agus nuair a chuala a chairde sin, chuaigh siad amach le breith air, mar dúirt siad, “Is as a chiall atá sé.”

22. Agus dúirt na scríobhaithe a tháinig anuas ó Iarúsailéim, “Tá Beelsebúl ina chorpsan, agus bíonn taoiseach na ndeamhan ag cuidiú leis na deamhain a chur amach as na daoine.”

23. Agus ghlaoigh sé orthu chuige, agus dúirt sé leo i bhfáithscéalta, “Conas a chuirfeadh Sátan Sátan amach?

24. Má roinntear ríocht ina héadan féin, ní fhéadfaidh an ríocht sin seasamh.

Léigh chaibidil críochnaithe Marcas 3