Tiomna Nua

Marcas 10:13-26 Ó Cuinn Tiomna Nua 1970 (OC1970)

13. Agus bhíothas ag tabhairt leanaí óga chuige; agus fuair a dheisceabail locht ar an dream a thug chuige iad.

14. Ach nuair a chonaic Íosa sin bhí fearg air agus dúirt sé leo, “Ligigí do na leanaí óga teacht chugamsa, ná cuirigí cosc leo; óir is lena samhail siúd ríocht na bhflaitheas.

15. Is i bhfírinne a deirim libh, an té nach nglacann le ríocht na bhflaitheas ar nós linbh ní rachaidh sé isteach inti.”

16. Agus rug sé barróg orthu agus bheannaigh sé iad, ag cur a lámh orthu.

17. Agus é i bhfíorthús a aistir, rith fear aníos chuige agus chuaigh ar a ghlúine roimhe agus d'fhiafraigh, “A Dhea-Oide, cad é sin a chaithfeas mé a dhéanamh leis an mbeatha shíoraí a fháil mar oidhreacht?”

18. Agus arsa Íosa leis, “Cad chuige dea-dhuine a thabhairt ormsa? An Dea-Dhia amháin is maith ann.

19. Is feasach duit na haitheanta; ‘Ná dúnmharaigh, ná déan adhaltranas, ná déan goid, ná tabhair fianaise bhréige, ná déan calaois, tabhair onóir do d'athair agus do do mháthair.”

20. Agus ar seisean leis, “A Oide, níl ceann acu seo nach bhfuil coinnithe agam ó m'óige aníos.”

21. Agus d'fhéach Íosa air agus thug sé grá dó, agus dúirt sé leis, “Níl in easpa ort ach aon ní amháin; imigh leat, agus díol a bhfuil agat, agus roinn a luach leis na bochtáin, agus beidh éadáil agat ar neamh; agus tar agus lean mise.”

22. Agus nuair a chuala sé an chaint sin tháinig athrú ar a dhreach, agus thug sé a chúl leis faoi bhrón; mar bhí saibhreas mór aige.

23. Agus d'fhéach Íosa ina thimpeall agus dúirt lena dheisceabail, “Cé chomh deacair leis, lucht an tsaibhris mhóir a mbealach a dhéanamh isteach i ríocht Dé!”

24. Agus chuir na briathra seo aige iontas ar na deisceabail. Ach dúirt Íosa leo arís, “A leanaí liom, cé chomh deacair leis, dul isteach i ríocht Dé!

25. Is fusa do chamall dul trí chró snáthaide ná do dhuine saibhir dul isteach i ríocht Dé.”

26. Agus bhí iontas agus alltacht orthu, agus ar siad leis, “Cé mar sin a shlánófar?”

Léigh chaibidil críochnaithe Marcas 10