Tiomna Nua

Gníomhartha 12:16-21 Ó Cuinn Tiomna Nua 1970 (OC1970)

16. Ach mhair Peadar leis ag bualadh; agus d'oscail siad an doras go bhfaca siad é agus go raibh dubhiontas orthu.

17. Ach bhagair sé a lámh orthu le bheith ina dtost, agus d'inis sé tríd síos dóibh conas a thug an Tiarna amach as an bpríosún é. Agus dúirt sé, “Inis an méid sin do Shéamas agus do na bráithre.” D'imigh sé as ansin go hionad eile.

18. Ansin, nuair a ghealaigh an lá, bhí corraí nár bheag ann i measc na saighdiúirí agus iad ag iarraidh a fháil amach cad é a d'éirigh do Pheadar.

19. Agus nuair a chuardaigh Iorua é gan a thásc ná a thuairisc a fháil, chuir sé céasadh ar na saighdiúirí le heolas a bhaint astu agus thug sé ordú a gcur chun báis. Chuaigh sé síos ansin ó Iúdaea go Caesaríá, agus d'fhan ansin.

20. Anois bhí Iorua i bhfeirg le muintir Thiora agus Shiodóin; agus tháinig siad uile le chéile ina láthair, agus mheall siad leo Blastus, maor theaghlach an rí, agus d'agair siad é faoi shíocháin, ó bhí a dtírsean taobh le tír an rí le haghaidh a soláthar bia.

21. Agus ar an lá a bhí ainmnithe, chuir Iorua a fheisteas ríoga air féin, agus chuaigh sé ina shuí ar a ríchathaoir gur thug sé óráid dóibh.

Léigh chaibidil críochnaithe Gníomhartha 12