Tiomna Nua

Eoin 14:12-22 Ó Cuinn Tiomna Nua 1970 (OC1970)

12. “Is fíor agus is fírinneach a bhfuil á insint agam daoibh, an té a chreideas ionam déanfaidh sé na hoibreacha atá á ndéanamh agam; agus déanfaidh sé oibreacha is mó ná iad seo, mar tá fúm imeacht chun an Athar.

13. Cibé ní a iarrfas sibh i m'ainmse, déanfaidh mé é, ionas go nglóirítear an tAthair sa Mhac;

14. níl ní dá n‑iarrfaidh sibh i m'ainmse nach ndéanfaidh mé.

15. “Má tá grá agaibh dom, coinneoidh sibh m'aitheanta.

16. Agus iarrfaidh mé ar an Athair Comhairleoir eile a thabhairt daoibh, le bheith agaibh go síoraí buan,

17. is é sin Spiorad na fírinne, an Spiorad nach bhféadann an saol a ghlacadh, as siocair nach mbíonn amharc aige air ná aithne aige air; tá aithne ligthe aige libh, ós é a fhanas agaibh, agus a bheas ionaibh istigh.

18. “Ní fhágfaidh mé in bhur ndílleachtaí sibh; tiocfaidh mé chugaibh.

19. Seal beag eile, agus beidh mé as amharc an tsaoil, ach beidh amharc agaibh orm; ó mhairimse beo, mairfidh sibhse beo freisin.

20. Sa lá úd aithneoidh sibh go bhfuil mise i m'Athair, agus go bhfuil sibhse ionamsa, agus go bhfuil mise ionaibh.

21. An té a mbíonn m'aitheanta aige agus a choinníos iad, is é an duine sin a bhfuil grá aige dom; agus tabharfaidh m'Athair a ghrá don té a thugas grá dom, agus tabharfaidh mé féin mo ghrá dó agus beidh mé do mo thaispeáint féin don duine sin.”

22. Arsa Iúdás (nárbh é Iúdás Iscariót é) leis, “A Thiarna, conas a thaispeánfaidh tú thú féin dúinn, agus nach dtaispeánfaidh tú thú féin don saol?”

Léigh chaibidil críochnaithe Eoin 14