Caibidlí

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

1 Timóteuis 1 Bedell An Biobla Naomhtha 1817 (BEDELL)

Caibidil I

Teagasg miotharbhach do sheachna; 15 agus adhbhar theachd Críosd don tsáoghail, do sheanmórughadh.

1. Pol, absdal Iósa Críosd do réir órduigh Dé ar Slánaightheóir, agus an Tíghearna Iósa Críosd, ar muinighin;

2. Chum Timotéus, mo mhac grádhach sa gcreideamh: Grása maille riot, trócaire, agus siothcháin ó Dhía ar Nathair agus o Iósa Críosd ar Dtíghearna.

3. Amhuil do chuir mé dimpidhe ort, cómhnuighe a Néphesus, ar ndul go Macedonia dhamh, ionnus go dtiúbhartha fógrá uáit do dhruing áirighe gan atharrach teaguisg do thabhairt úatha,

4. Ná aire do thabhairt do chumadóireachd sgéul ná do sheanchusuibh neimhchríochnuighthe, noch bhrosduigheas ceasdanna, ní sa mhó na follamnughadh díagha tre chreideamh:

5. Oír a sé as críoch don náithne grádh ó chróidhe glan, agus ó choinnsías mhaith, agus ó chreideamh neamhfhallsa:

6. Na neithe ó ndeachuidh dream áirighe ar seachran agus do fhilleadar chum díomháoinis cainte;

7. Bá mían ríu bheith na ndoctúiribh an dlighe; agus fós ní thuigid créd a deirid féin, ná na neithe dheimhnighid síad.

8. Gidheadh atá a fhios aguinne gur maith an dligheadh, dá leanuidh duine go dlisdeanach é;

9. Ar mbeith a fhios so aige, nach do dhuine cheart órduighthear an dligheadh, achd don druing ainglightheach easúmhal, do dháonibh neamhdhíagha agus do pheacthachuibh, do dháoínibh neamhnáomhtha agus neamhghlana, do luchd fionghuile do dhéunamh ar a naithreachuibh, agus a maithreachuibh, do luchd dúnmharbhtha,

10. Do sdríopthachuibh, so dháoinibh míonádúrtha, do ghaduighibh dáoineadh, do dháoinidh bréugacha, do luchd anéithigh, agus má tá ní ar bith eile contrárdha do theagusg fhalláin;

11. Do réir shoisgéil ghlórmhair Dé bheannuighthe, do fágbhadh táobh riumsa.

12. Ar a nadhbharsin beirim buidheachas ris an tí do neartuigh mé, Iósa Críosd ar Dtíghearna, do bhrígh gur mheas sé mo bheith díleas, dom chur sa miniosdralachd;

13. Ar mbeith dhamh roimhe um fhear labhartha blaisphéimeadh, agus um gherleanadóir agus um dhuine eugcórach: achd do rinneadh trócaire oram, ar a nadhbhar gur tré ainbhfios do rinne mé so ar dhíth creidimh.

14. Achd do mhéuduigh grása ar Dtíghearna go ro líonmhar ionnam maille ré creideamh agus ré grádh a Niósa Críosd.

15. As fírinneach an rádh, agus as fíu é ar gach éunchor gabháíl ris, go dtáinic Iósa Criosd ar an tsáoghal chum peacthach do shlánughadh; agá bhfuilimse um cheann orrtha.

16. Gidheadh as uime so do rinneadh trócaire oram, ionnus go dtaisbéunfadh Iósa Críosd ionnamsa ar tús a nuile fhoíghidh, chum go mbéínn um eisiompláir don druing chreidfeas annsan chum na beatha marrthannuigh.

17. Uime sin don Rí shíorruidhe, mharrthannach, dhofhaicsigh, don Día atá na áonar éagnuidhe, go raibh onóir agus glóir go sáoghal na sáoghal. Amén.

18. Fagbhuim a náithnese agad, a mhic Thimotéuis, do réir na bhfaidheadoieachda do rinneadh ort roimhe só, troid mhaith do dhéunamh dhuit thríotha;

19. Ar mbeith chreidimh, agus cogúis mhaith agad; noch ar na thréigean do dhruing áirighe do luingbhriseadar fan ccreideamh:

20. Agar ab díobh Himenéus agus Alecsandar; noch tug misi uáim do Shatán, ionnus ar mbeith dhóibh smachduithe go bhfoghlamaidís gan blaisphéime do labhairt.