Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Psailm 106 Bedell An Biobla Naomhtha 1817 (BEDELL)

Iomadamhlachd thabhartuis Dé, 13 agus cláonadh míonaireach na ndaoine.

1. Moluidhe an TIGHEARNA. O tabharíghe búidheachas don DTIGHEARNA; óir is maith é: óir mairidh a thrócaire go síorruidhe.

2. Cía fhéadas neart an TIGHEARNA chanamhuin? a mholadh uile dfoillsiughadh?

3. Is beannuighe an drong noch choimhéadas breitheamhnus, an tí do ní firéuntas san nuile am.

4. Cuimhnigh orumsa, a THIGHEARNA, re fabhar do dhaoine: fiosruigh mé red shlánughadh;

5. Ionnus go bhfaicfe mé maith do dhaóine toghtha, go ndéana mé gairdeachus a lúathgháire do dhaoine, go ndéana mé glóir led oighreachd.

6. Do pheacuigheamar lé ar naithribh, do rinneamar cionta, do rinneamar neithe coiripe.

7. Níor thuigeadar ar naithre do mhíorbhuilesi san Négipt; níor chuimhnígheadar iomad do thrócaireadha; acht do cheannairgeadar ag an muir, ag an muir Ruáidh.

8. Acht cheana do sháor sé iad ar son a anma féin, chum a chumhachd do chur a numhuil.

9. Agus dimdhearg sé an mhuir Rúadh mar an gceadna, agus do tiormuigheadh súas í: agus tugadh orrasan siubhal annsna haigéanuibh, mar an ndiothramh.

10. Agus do sháor sé íad ó na lámhuibhsion noch do fhúathaigh íad, agus dfúasgail sé íad amach as láimh na námhad.

11. Agus dfoluigh na huisgeadha a naimhde: níor fágbhadh áon aca.

12. Annsin do chreidiodar a bhríathra; do chanadar a mholadh.

13. Do dhearmadar go doith a oibreacha; níor fhanadar le na chomhairle:

14. Agus do rinneadar anntoil ré hainmhian san díothramh, agus do chuireadar cathughadh air Dhía annsa nuáignios.

15. Agus thug sé dhóibh a níarratas; acht do chuir crúas a steach iona ccroidhe.

16. Agus do thnúthuigheadar re Maóise mar an gceadna annsa champa, agus ré Aaron áon náomhtha an TIGHEARNA.

17. Dfoscail an talamh agus do shluig sé Dátan, agus dfoluigh sé coimhthionól Abíram.

18. Agus do faduigheadh teine iona ccomhdháil; do loisg an lasair súas na ciontuigh.

19. Do rinneadar láogh ann Hóreb, agus do adhradar don íomháigh leaghtha.

20. Agus do áthruigheadar a nglóir a gcosamhlachd dhaimh noch ithios féur.

21. Do dhearmadar Día a slánaightheóir, noch do rinne neithe móra san Négipt;

22. Ionganta a ttalamh Cham, neithe úathbhásacha ag an muir Ruáidh.

23. Agus do labhair sé dá milleadh, mun bheith gur sheas Maóise a fhear toghtha annsa mbeirn ós a choinne, diompógh a fheirge úatha, deaglo go scriosfadh sé íad.

24. Agus do tharcuisnigheadar an talamh áoibhinn, níor chreideadar a bhriathar:

25. Agus do rinneadar ithiomrádh iona bpáillíunuibh, níor éisteadar re guth an TIGHEARNA.

26. Agus do thóig seision súas a lámh na naghaidh, da sgrios annsa díothramh:

27. Do sgrios a sleachda mar an ccéadna a measg na gcineadhach, agus da spréaghadh annsa dúthaigh.

28. Agus do cheangladar íad féin ré Baal-peor mar an gceadna, agus dithiodar íodhbartha na marbh.

29. Agus do bhrostuigheadar chum feirge é le na ngníomhuibh: agus do bhris an phláigh a steach orra.

30. Agus déirghidh Phineas súas, agus do chuir breitheamhnus a ccrích: agus do toirmiosgadh an phláigh.

31. Agus do measadh sin dó mar fhiréuntachd ó ghinealach go ginealach go síorruighe.

32. Agus do bhrostuigheadar é mar an gceudna ag uisgeadhuibh Meribah, agus do bhí sin go holc ag Maóise air a sonsan:

33. Do bhrígh gur bhrostuigheadar a spiorad, agus gur labhair sé go neimhchéillighe lé na bhéul.

34. Níor mhilliodar na cineadhacha, da ttáobh a ttug an TIGHEARNA aithne dhóibh:

35. Acht do choimhmeasgadar íad féin leis na cineadhachaibh, agus do rinneadar a noibreacha dfoghluim.

36. Agus do adhradar dá niodhaluibh: agus do bhádar dóibhsion mar phaintéar.

37. Agus do íodhbradar a mic agus a ninghiona do dhíabhluibh,

38. Agus do dhóirteadar fuil neimhchiontach, fuil a mac agus a ninghean, noch do íodhbradar do dhíabhluibh Chánáan: agus do bhí an talamh ar na thruailliughadh le fuil.

39. Agus do bhádar ar na salchadh le na noibreachaibh féin, agus do chuadar re méirdreachus le na naigiontaibh féin.

40. Ar an abharsin do bhí an TIGHEARNA feargach le na dhaóinibh, agus dfúathaigh sé a oighreacht féin.

41. Agus thug sé íad a láimh na gcineadhach; agus do bhádar na ttighearnuibh ós a gcionn agá raibh fúath orra.

42. Agus bhrúigheadar a naimhde íad mar an gceadna, agus do bhádar ar na númhlughadh fáoi na láimh.

43. Do sháor sé íad go minic; agus do bhrostuigheadar é le na ccomhairlibh; agus do hísligheadh íad ar son a gcionta.

44. Acht gidheadh do chonnairc sé an tan do bhíodh anacair orra, a nuáir do chúalaidh sé a néighmhe:

45. Agus do chuimhnigh sé dhóibh a chunradh, agus do bhí aithreachus air do réir iomad a thrócaire.

46. Agus thug sé air gach áon dá rug léo íad a mbraighdionas truaighe do dhéanamh dhóibh.

47. Sáor sinn, a THIGHEARNA ar Ndía, agus cruinnigh sinn ó na cineadhachaibh, chum buidheachus do thabhairt dot ainm náomhtha, agus do chaithréimiughadh ann do mholadh.

48. Go madh beannuigh bhías an TIGHEARNA Día Israel ó shíorruigheachd go síorruigheacht: agus abraidis na daóine uile, Amen. Molaidh an TIGHEARNA.