Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Matha 1 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Íosa, Mac Dháiví...

1. Leabhar ghinealach Íosa Críost, mac Dháiví, mac Abrahám.

2. Ghin Abrahám Íosác; ghin Íosác Iacób; ghin Iacób Iúdá agus a dheartháireacha;

3. ghin Iúdá Fearas agus Zára ó Thámár; ghin Fearas Easróm; ghin Easróm Áram;

4. ghin Áram Aimineadab; ghin Aimineadab Náiseon; ghin Náiseon Salmón;

5. ghin Salmón Boaz ó Ráchab; ghin Boaz Ióibeid ó Rút; ghin Ióibeid Iseái;

6. ghin Iseái Dáiví rí.Ghin Dáiví Solamh ó bhean Úirías;

7. ghin Solamh Róbóam; ghin Róbóam Aibiá; ghin Aibiá Ásaf;

8. ghin Ásaf Iósáfat; ghin Iósáfat Iórám; ghin Iórám Ózáias;

9. ghin Ózáias Iótám; ghin Iótám Áchaz; ghin Áchaz Eizichias;

10. ghin Eizichias Manasaes; ghin Manasaes Amós; ghin Amós Iósáias;

11. ghin Iósáias Iachónáias agus a dheartháireacha le linn bhroid na Bablóine.

12. Tar éis bhroid na Bablóine, ghin Iachónáias Salaitiéil; ghin Salaitiéil Zoróbaibeil;

13. ghin Zoróbaibeil Aibiúd; ghin Aibiúd Eiliáicím; ghin Eiliáicím Azór;

14. ghin Azór Sadóc; ghin Sadóc Aichím; ghin Aichím Eiliúd;

15. ghin Eiliúd Eiliazar; ghin Eiliazar Matan; ghin Matan Iacób;

16. ghin Iacób Iósaef, fear céile Mhuire ónar rugadh Íosa ar a dtugtar Críost.

17. A bhfuil de ghlúine ann dá bhrí sin: ó Abrahám go dtí Dáiví, ceithre glúine déag; ó Dháiví go dtí broid na Bablóine, ceithre glúine déag; agus ó bhroid na Bablóine go dtí Críost, ceithre glúine déag.

...a Gabhadh ón Spiorad Naomh,

18. Seo mar a tharla Íosa Críost a shaolú. Bhí Muire, a mháthair, luaite le Iósaef, agus sula ndearnadar aontíos, fuarthas torrach í ón Spiorad Naomh.

19. Ba dhuine cóir a fear céile Iósaef, ach níorbh áil leis go dtabharfaí míchlú di, agus chinn sé í a scaoileadh uaidh os íseal.

20. Ag machnamh ar an méid sin dó, áfach, thaispeáin aingeal ón Tiarna é féin do i mbrionglóid agus dúirt: “A Iósaef, a mhic Dháiví, ná bíodh eagla ort do bhean chéile Muire a thabhairt abhaile leat, óir, an leanbh atá gafa aici, is ón Spiorad Naomh é.

21. Béarfaidh sí mac, agus tabharfaidh tú Íosa mar ainm air, óir slánóidh sé a phobal óna bpeacaí.”

22. Thit an méid sin go léir amach chun go gcomhlíonfaí a ndúirt an Tiarna tríd an bhfáidh:

23. “Beidh an mhaighdean torrach agus béarfaidh sí macagus tabharfar Imeánuéil mar ainm air,”- ainm a chiallaíonn: Tá Dia linn.

24. Dhúisigh Iósaef agus d'éirigh, agus rinne mar d'ordaigh aingeal an Tiarna dó: 25 a bhean a thabhairt abhaile leis. Ach ní raibh cuid aige di nó gur rug sí mac, agus thug sé Íosa mar ainm air.