Caibidlí

  1. 1
  2. 2
  3. 3

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Zafainiá 3 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Oracail in Aghaidh Iarúsailéim

In Aghaidh Treoraithe an Phobail

1. Is mairg don chathaircheannairceach thruaillithe thíoránta!

2. Ní éisteann sí leis an teachtaireacht;ní ghlacann sí leis an teagasc;ní chuireann sí a muinín sa Tiarna,agus ní thagann sí in ngar dá Dia.

3. Leoin ag búirílis ea na huaisle atá istigh inti;mic tíre choineascrachanach raibh dada le creimeadh acu ar maidin,is ea a cuid breithiúna.

4. Bladhmairí is ea a fáithe,fir lán fill;truaillíonn a cuid sagart nithe naofaagus sáraíonn siad an dlí.

5. Istigh inti ina lár tá an Tiarna cóir;ní dhéanann sé an t‑éigeart riamh.Maidin i ndiaidh maidine fógraíonn sé a bhreithiúnas;le lonradh an lae ní loiceann sé riamh.Ach níl ciall ar bith do náire ag an drochdhuine.

Ceacht ó Chinniúint na Náisiún

6. “Táim tar éis na náisiúin a dhísciú;scriosadh a dtúir choirnéil.Tá a sráideanna bánaithe agamsa chaoi nach ngabhann duine ar bith tríothu.Scartáladh a gcathrachaagus níl duine ná deoraí ina gcónaí iontu.

7. Deirinn liom féin:‘Beidh eagla ortsa ar a laghad romham,agus foghlaimeoidh tú ceacht;agus ní scriosfar a háitreabh,ní bhainfear as a cuimhne go deoná pionóis uile a chuir mé orthu siúd.’Ach ní mar sin a tharla.Is amhlaidh atá siad ag brostúchun a ngníomhartha uile a thruailliú.”

8. “Ar an ábhar sin,” a deir an Tiarna,“fan liom go dtí an lá a seasfaidh mé suas i mo chúiseoir;mar tá sé socair agam na náisiúin a chruinniú,na ríochtaí a thabhairt i gceann a chéilechun go ligfidh mé mo racht amach orthu,mo chuid feirge fíochmhaire go léir.Go deimhin, ídeofar an domhan go léirle tine mo chuid éada.

Gealltanais

Iompú na Náisiún

9. “Is ea, tabharfaidh mé ansinbeola glana do na ciníochachun go nglaofaidh cách ar ainm an Tiarna,agus chun go bhfónfaidh siad dó de thoil a chéile.

10. Ón taobh thall d'aibhneacha na Cúisetabharfaidh mo chuid adhraitheoirí, iad siúd a scaip mé,ofrálacha chugam.

Fuílleach Uiríseal Iosrael

11. “An lá sin ní náireofar thúas na drochghníomhartha ceannairceacha a rinne tú i m'aghaidh.Mar tógfaidh mé as do lár ansindo chuid bladhmairí uaibhreacha;agus uaidh sin amach ní bheidh túag siúl timpeall go toirtéiseachníos mó ar mo shliabh naofa.

12. Fágfaidh mé pobal bocht uiríseal i do láragus lorgfaidh fuílleach Iosrael dídeanin ainm an Tiarna.

13. Ní dhéanfaidh siad aon éigeart,ní mó ná a inseoidh siad bréaga,agus ní bhfaighfear teanga chealgach ina mbéal.Is ea, iníorfaidh siad agus ligfidh siad a scíth,agus ní chuirfidh aon duine isteach orthu feasta.”

Gártha Áthais i Síón

14. “Déan gairdeas, a iníon Shíón;tóg gártha áthais, a Iosrael;bíodh lúcháir agus gliondar ar do chroí go hiomlán,a iníon Iarúsailéim.

15. Tá an Tiarna tar éis an breithiúnasa bhí ag bagairt ort a thógáil díotagus do chuid naimhde a thiomáint chun siúil uait.Tá an Tiarna, rí Iosrael, i do láragus ní healaí duiteagla an mhí-áidh a bheith ort níos mó.

16. An lá sin déarfar le Iarúsailéim:‘Ná bíodh eagla ort, a Shíón;ná lagtar do lámha!

17. Tá an Tiarna, do Dhia, i do lármar laoch caithréimeach;déanfaidh sé gairdeas go spleodrach mar gheall ort.Athnuafaidh sé thú le neart a ghrá;tógfaidh sé gártha áthais ar do shonfaoi mar a dhéantar ar lá an tsollúntais.’

Filleadh na nDeoraithe

18. “Ardóidh mé an tubaiste díotsa chaoi nach mbeidh ortmaslaí a fhulaingt níos mó.

19. Féach! An tráth sin cuirfidh mé deireadhleis na daoine go léir a d'imir ansmacht ort.Sábhálfaidh mé na bacaigh;baileoidh mé le chéilean mhuintir a ruaigeadh chun fáinagus gnóthóidh mé clú agus cáil dóibhi ngach aon tír ar cuireadh náire orthu inti.

20. An tráth sin, baileoidh mé sibh le chéileagus treoróidh mé féin abhaile sibh ansin.Tabharfaidh mé clú agus cáil daoibhi measc ciníocha uile an domhain,nuair a rathóidh mé sibh arísfaoi bhur súile féin,” a deir an Tiarna.