Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Uimhreacha 2 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Eagar na dTreibheanna

1. Labhair an Tiarna le Maois agus le hÁrón agus dúirt:

2. “Déanadh clann Iosrael a mbothanna a chur suas de réir eagair, gach duine ag a bhrat féin, faoi bhratach theaghlach a shinsearachta. Cuiridís suas a mbothanna mórthimpeall thaibearnacal na Fianaise fad áirithe uaidh amach.

3. Maidir leo siúd atá lena mbothanna a chur lastoir: i dtreo éirí gréine, bratach champa Iúdá, faoi chóiriú catha; mar cheann ar chlann Iúdá: Nachsón mac Amaíneádáb,

4. agus seachtó ceathair míle sé chéad fear ar a ríomh, faoina cheannas.

5. Le campáil taobh leis: treibh Íosácár. Mar cheann ar chlann Íosácár: Natanael mac Zúár,

6. agus caoga ceathair míle ceithre chéad fear, ar a ríomh, faoina cheannas.

7. Treibh Zabúlun. Mar cheann ar chlann Zabúlun: Eilíáb mac Haelon,

8. agus caoga seacht míle ceithre chéad ar a ríomh faoina cheannas.

9. Is é líon tionóil iomlán champa Iúdá ar a ríomh, céad ochtó sé mhíle ceithre chéad. Siad atá le bheith ar tosach ag scor campa.

10. “Ar an taobh theas: bratach champa Reúbaen faoi chóiriú catha; mar cheann ar chlann Reúbaen: Eilíozúr mac Shidéúr,

11. agus daichead sé mhíle cúig céad fear, ar a ríomh, faoina cheannas.

12. Le campáil taobh leis: treibh Shímeon. Mar cheann ar chlann Shímeon, Sealuimíéil mac Zúiriseadái,

13. agus caoga naoi míle trí chéad fear, ar a ríomh, faoina cheannas.

14. Treibh Ghád. Mar cheann ar chlann Ghád: Eiliásáf mac Dheúael,

15. agus daichead cúig mhíle sé chéad agus caoga fear, ar a ríomh, faoina cheannas.

16. Is é líon tionóil iomlán champa Reúbaen ar a ríomh, céad agus caoga haon mhíle ceithre chéad agus a caoga. Siad atá le bheith sa dara háit ag scor campa.

17. “Ansin gluaiseadh Both na Teagmhála agus campa na Léivíteach i lár na gcampaí eile. Bíodh eagar a ngluaiste ar aon dul le heagar a gcampála, gach duine in ord faoina bhrat féin.

18. “Ar an taobh thiar: Bratach champa Eafráim faoi chóiriú catha. Mar cheann ar chlann Eafráim: Eilíseámá mac Aimíohud,

19. agus daichead míle cúig céad fear ar a ríomh, faoina cheannas.

20. Le campáil taobh leis: treibh Mhanaise. Mar cheann ar chlann Mhanaise: Gamailíéil mac Phadázúr,

21. agus tríocha dó míle dhá chéad fear, ar a ríomh, faoina cheannas.

22. Treibh Bhiniáimin. Mar cheann ar chlann Bhiniáimin: Aibíodan mac Ghideoiní,

23. agus tríocha cúig mhíle ceithre chéad fear, ar a ríomh, faoina cheannas.

24. Is é líon tionóil iomlán Eafráim, ar a ríomh, céad agus a hocht míle agus céad. Siad atá le bheith sa tríú háit ag scor campa.

25. “Ar an taobh thuaidh: bratach champa Dhán faoi chóiriú catha. Mar cheann ar chlann Dhán: Aichíeizir mac Aimíseadái,

26. agus seasca dó míle seacht gcéad fear ar a ríomh, faoina cheannas.

27. Lé campáil taobh leis: treibh Áiséar. Mar cheann ar threibh Áiséar: Paigiéil mac Ocrán,

28. agus daichead a haon mhíle fear, ar a ríomh, faoina cheannas.

29. Ansin treibh Naftáilí: mar cheann ar chlann Naftáilí: Aichíora mac Aenán,

30. agus caoga trí mhíle ceithre chéad fear faoina cheannas.

31. Is é líon tionóil iomlán champa Dhán, ar a ríomh, céad caoga seacht míle sé chéad. Siad a bheidh ar deireadh ag scor campa, brat ar bhrat.”

32. Ba é sin líon chlann Iosrael nuair a rinneadh an daonáireamh de réir teaghlach sinsearachta. Ba é líon iomlán an champa uile, cóirithe ina gceannasaíochtaí faoi leith, sé chéad agus a trí mhíle cúig céad agus a caoga fear.

33. Ach níor áiríodh na Léivítigh i measc chlann Iosrael de réir mar a d'ordaigh an Tiarna do Mhaois.

34. Rinne clann Iosrael de réir mar a d'ordaigh an Tiarna do Mhaois; sin mar a shuíodar a gcampa, faoi eagar a mbrat. Sin mar scoireadar campa, gach duine lena mhuintir féin de réir fine.