Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Síorach 7 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Comhairlí

1. Ná déan olc, agus ní bhainfidh olc duit.

2. Seachain an urchóid, agus casfaidh sí i leataobh uait.

3. A mhic, ná cuir síol i gclaiseanna na héagóra,agus ní bhainfidh tú a fhómhar faoi seacht.

4. Ná loirg tosaíocht ón Tiarna,ná cathaoir ná honóra ón rí.

5. Ná bí ag maíomh as d'fhíréantacht os comhair an Tiarna,ná as d'eagna i láthair an rí.

6. Ná bí ag iarraidh a bheith i do bhreitheamh,le heagla nach bhféadfá an éagóir a scrios,agus go mbeadh lé agat le duine cumhachtach,agus go gcuirfeá smál ar d'ionracas.

7. Ná déan coir in aghaidh na coitiantachta,agus ná hísligh thú féin i súile an phobail.

8. Ná mealltar chun peaca faoi dhó thú,óir ní thabharfaidh tú na cosa leat ón bpionós ar son aon chinn amháin.

9. Ná habair: “Tabharfaidh [Dia] aird ar líon mo thíolacthaí,agus nuair a dhéanfaidh mé íobairt don Té is Airde, glacfaidh sé liom.”

10. Ná bíodh lagmhisneach ort i mbun d'urnaí,agus ná déan faillí sa déirc.

11. Ná déan ceap magaidh den té atá searbh ina chroí,óir tá neach ann a íslíonn agus a uaislíonn.

12. Ná beartaigh bréag in aghaidh do dhearthár,agus ná déan a leithéid in aghaidh do charad.

13. Ná hinis bréag ar bithóir ní théann nós an mbréag chun tairbhe.

14. Seachain an leadrán cainte i gcomhthionól na seanóirí;agus ná bí ag dul siar ar do phaidreacha.

15. Ná bíodh col agat le saothar dian,ná leis an bhfeirmeoireacht, rud a chruthaigh an Té is Airde.

16. Ná cuir le slua na bpeacach;cuimhnigh air nach ndéanann an fhearg moill.

17. Umhlaigh thú féin go talamh,mar is í an tine agus an chruimh pionós na n‑éagráifeach.

18. Ná reic cara ar shochar,ná bráthair dílis ar ór Óifír.

19. Ná tréig bean chríonna fhónta;óir is luachmhaire ná ór cluain a scéimhe.

20. Ná bí garg le seirbhíseach a dhéanann a ghnó go hionraic;ná le fostúch a thaobhaíonn é féin leat.

21. Bíodh cion ó do chroí agat ar sheirbhíseach eagnaí,agus ná tóg uaidh a shaoirse.

Clann agus Tuismitheoirí

22. An bhfuil stoc agat? Tabhair aire dóibh;má tá siad ag dul chun sochair duit, coimeád iad.

23. An bhfuil clann ort? Oil iad,agus crom a muineál don chuing óna n‑óige.

24. An bhfuil iníonacha agat? Tabhair aire dá gcorp,ach ná samhlaigh a bheith róbhog leo.

25. Cuir iníon i gcrích agus beidh beart mór déanta agat,ach tabhair d'fhear stuama í.

26. An bhfuil bean ar do mhian agat? Ná caith amach í,ach mura dtaitníonn sí leat, ná taobhaigh thú féin léi.

27. Tabhair onóir do d'athair ó do chroí go hiomlán,agus ná déan dearmad ar íona do mháthar.

28. Cuimhnigh gur tríothu a tháinig tú ar an saol,agus cén cúiteamh cóir a dhéanfaidh tú in a ndearna siad duit?

Na Sagairt

29. Bíodh urraim agat don Tiarna ó do chroí go hiomlán,agus tabhair ómós dá shagairt.

30. Bíodh grá agat do do chruthaitheoir ó do chroí go hiomlán,agus na tréig a mhinistrí.

31. Bíodh eagla an Tiarna ort, agus tabhair urraim don sagart,agus tabhair dó a chuid mar atá ordaithe duit:na céadtorthaí, na híobairtí cúitimh, an ofráil ghuailleach,an íobairt naomhaithe agus céadtorthaí na nithe naofa.

Na Bochtáin agus Lucht Anró

32. Sín do lámh don bhochtán,le go mba fhoirfe do bheannacht.

33. Bí fial le do thabhartais do gach duine beoagus ná ceil d'fhéile fiú ar an marbh.

34. Ná teip ar lucht an olagóin,ach caoin le lucht an chaointe.

35. Ná seachain turas ar an easlán,óir oibreacha mar sin a thuillfidh cion ort.

36. I do bhearta go léir, cuimhnigh ar chríoch do shaoil,agus ní dhéanfaidh tú peaca go brách.