Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Síorach 6 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

1. Óir tuilleann míchlú táir agus tarcaisne,agus is mar sin a tharlaíonn don pheacach calaoiseach.

2. Ná [géill] do thnúthán do chroí,le heagla go dtollfadh sé d'anam mar tharbh buile,

3. Agus go n‑alpfadh sé do dhuilliúr agus go geaillfeá do thorthaíagus go bhfágfaí thú mar chrann feoite.

4. Scriosann drochmhianach an té ag a bhfuil sé,agus déanann ceap magaidh de ag a naimhde.

Caradas

5. Dá shéimhe an comhrá is ea is líonmhaire iad na cairde;dá dhea-mhúinte í an teanga is ea is iomadúla iad na dea-bhéasa.

6. Bíodh lucht aitheantais gan áireamh agat,ach ná bíodh ach duine as míle ina chomhairleoir agat.

7. Sula ndéanann tú cairdeas le duine, cuir tástáil air;ná cuir do mhuinín ann go róluath.

8. Tá cara atá ina chara nuair a oireann dó,ach ná seasfaidh le do thaobh in am an ghátair.

9. Tá cara eile ann a thitfeadh amach leatagus a sceithfeadh ar an aighneas, rud a náireodh thú.

10. Tá cara eile fós ann a chaithfeadh béile i do chuideachta,ach nach seasódh le do thaobh ar uair na práinne;

11. Nuair atá ag éirí go maith leat, bíonn sé ar chomhchéim leat féin,agus déanann sé buannaíocht ar do chuid seirbhíseach.

12. Ach má leagtar ar lár thú choíche, iompóidh sé i do choinne,agus rachaidh sé i bhfolach ó do radharc.

13. Fan amach ó do chuid naimhde,agus bí ar d'aire ar do chairde.

14. Dídean dhaingean is ea cara dílis;an té a fhaigheann ceann, is stór atá faighte aige.

15. Níl malairt chuí le fáil ar chara dílis;ní féidir a luach a mheas.

16. Sláníoc na beatha is ea cara dílis;na daoine a bhfuil eagla an Tiarna orthu, gheobhaidh siad ceann.

17. An té a bhfuil eagla an Tiarna air, déanann sé cairdeas mar is cóir;óir, mar atá an duine, sin mar a bhíonn a chomharsa chomh maith.

Printíseacht don Eagna

18. A mhíc, ó d'óige ar aghaidh, togh an teagascagus beidh an eagna á haimsiú agat go laethe liatha.

19. Tar chuici mar dhuine a threabhann agus a chuireann síol,agus fan lena fómhar fónta;óir déanfaídh tú saothar ar feadh tamaill ina seirbhís,ach ní fada go n‑íosfaidh tú a torthaí.

20. Nach garbh í don mhuintir gan mhúineadh,agus ní fada a fhanann an t‑éaganta ina fochair;

21. Luífidh sí air mar [dhearbhchloch] throm,agus ní dhéanfaidh sé moill ach í a chaítheamh de.

22. Óir tá an eagna de réir a hainm,agus ní léir dá lán í.

23. Éist, a mhic, agus glac le mo bhreith,agus ná diúltaigh do mo chomhairle;

24. Cuir do chosa ina laincisí,agus do mhuineál faoina cuing.

25. Cuir do ghualainn fúithi agus iompair í;agus ná bí ag tarraingt in aghaidh a srianta.

26. Tar chuici le lánchroí,agus cloígh lena cosáin le lán do nirt.

27. Déan í a thóraíocht agus a lorg, agus cuirfidh tú aithne uirthi;agus nuair a gheobhaidh tú greim uirthi, ná lig uait í.

28. Faoi dheireadh gheobhaidh tú suaimhneas inti,agus déanfar í a chlaochlú in aoibhneas duitse.

29. Beidh a laincisí ansin mar dhídean dhaingean agat,agus a ceanrach mar éide ghlórmhar.

30. Libhré óir atá uirthi,agus ribín gorm a srianta.

31. Caithfidh tú í mar a dhéanfá éide ghlórmhar,agus cuirfidh tú ar do cheann í, mar a dhéanfá coróin áthais.

32. Más mian leat é, déanfar thú a theagasc, a mhic,agus má chuireann tú chuige beidh tú ildánach.

33. Más breá leat bheith ag éisteacht, beidh foghlaim ortagus má bhíonn cluas le héisteacht ort, beidh tú eagnaí.

34. Déan freastal ar chomhthionóil na seanóirí;agus cloígh leis an eagnaí cibé é féin.

35. Éist le fonn le haon tuairisc a thagann ó Dhia,agus na scaoil aon seanfhocail ghaoise thar do chluasa.

36. Má fheiceann tú duine tuisceanach, tabhair cuairt air go luath;agus caith a thairseach le rian do choise.

37. Déan do mhachnamh ar orduithe an Tiarna,agus bí de shíor ag déanamh cúraim dá aitheanta;eisean a shoilseoidh do chroí,agus tabharfar duit an eagna lena bhfuil tú ag tnúth.