Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Síorach 40 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Ainnise an Duine

1. Ceapadh mórchuid anró do gach duine,agus tá cuing throm ar chlann Ádhaimh,ón lá a thagann siad as broinn a máthargo dtí an lá a fhilleann siad ar mháthair na n‑uile.

2. Sé a líonann a gcroí le buairt agus le heagla,sé is crá agus imní dóibh ná lá an bháis;

3. Ón bhfear a shuíonn i ríchathaoir thaibhseachgo dtí an t‑ainniseoir ina luí i ndeannach agus luaithreach,

4. Ón té ar a bhfuil éide chorcra agus coróingo dtí an té atá gleasta in éadach róin,níl ach fearg agus éad, suaitheadh agus cíor thuathail,eagla báis agus cuthach agus achrann.

5. Nuair a luíonn duine ar a leabaní dhéanann codladh ach a aigne a bhuaireamh.

6. Is ar éigean a bhíonn sé imithe chun suain,nuair a shuaitear é trína chodladh ag taibhsí ina aigne,amhail is dá mba [é lár an lae é];is cuma é nó fear ag teitheadh ó chath;

7. Dúisíonn sé ar noiméad a fhuascailteagus ionadh air nach raibh bonn lena scéin.

8. An uile dhúil, idir dhuine agus ainmhí,- agus seacht n‑uaire níos measa ná sin na peacaigh,

9. Sé tá i ndán dóibh: bás, doirteadh fola, achrann, claíomh,tubaistí, gorta, trioblóid agus plá.

10. Do na coirpigh a cruthaíodh na nithe sin go léir,agus tháinig an díle dá mbarr.

11. Gach a dtagann ón gcré, filleann siad ar an gcré;gach a dtagann ón uisce, filleann siad ar an bhfarraige.

Seanfhocail agus Solaoidí

12. Scriosfar gach breabaireacht agus éagóir,ach mairfidh an iontaoibh go brách.

13. Rachaidh saibhreas na n‑éagórach i ndísc mar an tulca,agus pléascfaidh sé mar thoirneach mhór bháistí.

14. Cuirfear áthas ar an [bhfear croí mhóir],ach teipfidh glan ar lucht an iomarbhais.

15. Beidh ceapa na n‑éagráifeach ar bheagán géag;fréamhacha míghlana iad ar charraig mhaol.

16. Déanfar an ghiolcach le hais gach locha agus abhanna staitheadh roimh aon fhéar.

17. Is cuma an chneastacht nó gairdín beannachtaíagus mairfidh an déirc go brách.

18. Tá saol taitneamhach ag fear an tsaibhris agus ag fear na hoibre;ach is fearr fós ná iad araon mar atá ag an té a fhaigheann fáltas maoine.

19. Tuilleann clann agus bunú cathrach cáil do dhuine,ach áirítear bean gan cháim thar aon cheann díobh.

20. Cuireann fíon agus ceol áthas ar an gcroí,ach is fearr grá don eagna ná ceachtar acu.

21. Cuireann an phíb agus an chruit le binneas amhráin,ach is fearr guth binn ná ceachtar acu.

22. Is maith leis an tsúil scéimh agus maise,ach is fearr léi an geamhar ná ceachtar acu.

23. Is tráthúil i gcónaí é bualadh le cara nó le comrádaí,ach is fearr ná ceachtar acu dála an fhir agus a chéile.

24. D'uain an anró deartháireacha nó lámh chúnta,ach is fearr an déirc chun tarrthála ná ceachtar acu.

25. Teannta daingean don chois ór agus airgead,ach is fearr dea-chomhairle ná ceachtar acu.

26. Tugann maoin agus neart ardú croí,ach is fearr eagla an Tiarna ná ceachtar acu;ní ghabhann cailliúint le heagla an Tiarna,agus ní gá cabhair a lorg ina teannta.

27. Is cuma nó parthas beannaithe eagla an Tiarna,agus is fearr a chludaíonn sí duine ná aon ghlóir.

An Déirc

28. Ná tuill do bheatha mar fhear déirce, a mhic ó;is fearr an bás ná bheith beo ar dhéirc.

29. Ní féidir saol an té a mbíonn a shúil ar bhord duine eilea mheas ina shaol ar aon chor;truaillíonn sé é féin le bia duine eile;sheachnódh fear eolgaiseach dea-thógtha a leithéid.

30. Tagann achainí go bog ar bhéal an duine gan náire,ach lasfaidh tine ina bholg.