Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Síorach 18 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Dia

1. An té a mhaireann go síoraí is é a rinne an uile ní.

2. Sé an Tiarna amháin a fhógrófar cóir;(agus níl aon neach eile ann ach é.

3. Stiúrann sé an chruinne le cor dá láimh, agus géilleann gach ní dá thoil;is rí é ar an uile ní agus scarann sé an naofa ón gcoitianta ina measc lena chumhacht.)

4. Níor thug sé cumhacht d'aon duine a éachtaí a fhógairt;agus cé ar féidir leis a fhearta a spiúnadh?

5. Cé ar féidir leis a chumhacht mhaorga a thomhas?agus cé ar féidir leis dul ar aghaidh agus bearta a thrócaire go léir a ríomhadh?

6. Ní féidir baint uathu, ná cur leo,ná ní féidir iontais an Tiarna a rianadh.

7. Nuair a bheidh deireadh déanta ag duine, níl sé ach ag tosú;nuair a stadfaidh sé, beidh sé fós i bponc.

8. Céard é an duine, agus cén tairbhe é?Cad is maith dó? agus cad is olc?

9. Is fada é ré an duinemá shroicheann sé céad bliain.

10. Ar aon dul le braon ó uisce na farraige, nó gráinne gainimh,sin mar atá ag beagán blianta seachas an tsíoraíocht.

11. Uime sin tá an Tiarna foighneach leo,agus doirteann sé a thrócaire orthu;

12. Chonaic sé agus tá a fhios aige go mbeidh droch-chríoch orthu;uime sin maitheann sé dóibh go fial.

13. Bíonn trua ag an duine dá chomharsa,ach bíonn trua ag an Tiarna don uile dhúil bheo;smachtaíonn sé oileann, tugann teagasc,agus seolann sé ar ais iad mar a dhéanfadh aoire a thréad.

14. Déanann sé trócaire orthu siúd a ghlacann lena smacht,agus a bhíonn ag tnúth lena bhreitheanna.

Féile

15. A mhic, ná cuir ceartú mar eireaball le dhea-bhearta,ná briathra géara le haon tabhartas.

16. Ná déanann an drúcht an brothall a mhaolú?mar sin is fearr focal ná tabhartas.

17. Agus féach, nach fearr focal ná bronntanas maith?ach tá siad araon le fáil ón bhfear gnaíúil.

18. Bíonn an t‑amadán tuathalach maslaitheach;agus déanann tabhartas an doicheallaigh na súile a chiapadh.

Féach Romhat

19. Foghlaim sula labhraíonn tú,agus tabhair aire do do shláinte sula mbuailtear tinn thú.

20. Déan tú féin a iniúchadh roimh an mbreithiúnas,agus in uain an fhiosraithe gheobhaidh tú maithiúnas.

21. Roimh éirí tinn duit, umhlaigh thú féin;nuair a bhíonn tú ar tí peaca, cas ar ais.

22. Ná déanadh aon ní thú a chosc ó mhóid a chomhlíonadh i dtráth,agus ná fan go bás le bheith saor uaithi.

23. Roimh móid a ghlacadh, ullmhaigh thú féin,agus ná bí mar fhear atá ag promhadh an Tiarna.

24. Cuimhnigh ar a fhearg sna laethanta deiridh,ar uain an díoltais, nuair a iompóidh sé a aghaidh i leataobh;

25. In am na flúirse, cuimhnigh ar am an ghorta;agus ar bhochtaine agus ar ghannchúis i laethanta na maoine.

26. Sleamhnaíonn an t‑am ar aghaidh ó mhaidin go trathnóna;bíonn luas faoi gach ní i láthair an Tiarna.

27. Bíonn an duine eagnaí cáiréiseach i ngach gnó,agus i laethanta an pheaca bíonn sé ar a fhaire in aghaidh na coiriúlachta.

28. Tá aithne ag gach saoi ar an eagna,agus molann sé an té a fhaigheann greim uirthi.

29. An mhuintir a thuigeann seanfhocail éiríonn siad féin eagnaí,agus sceitheann nathanna cuí uathu féin.

Smacht Ort Féin

30. Ná lean d'ainmhianta féin,ach cuir smacht ar do mhianta.

31. Má ligeann tú duit féin sásamh a bhaint as do mhiangais,déanfaidh sin ceap magaidh díot ag do naimhde.

32. Ná caith do shaol le lucht sócamais,le heagla go rachfá i ngreim sa sórt sin cuideachta.

33. Ná déan bochtán díot féin le cóisireacht ar airgead iasachta,agus gan aon ní agat i do sparán.