Caibidlí

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Míocá 5 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

1. Ach tusa, a Bheithil Eafrátábíodh gur beag thú i measc chlanna Iúdáis asatsa a thiocfaidh chugaman té a bheidh ina cheann urra ar Iosrael,an té a dtéann a shinsearacht na cianta siargo dtí an t‑am fadó.

2. Sin é an fáth a dtréigfidh Dia iadgo dtí go mbéarfar mac di siúd,a bhfuil tinneas clainne uirthi,ansin fillfidh iarmhar a bhráithre ar chlann Iosrael.

3. Seasfaidh sé go daingean agus beathóidh sé a thréadtrí chumhacht an Tiarnaagus le mórgacht ainm an Tiarna, a Dhia.Mairfidh siad go slán sábháiltemar leathnóidh a chumhacht amach ansin go críocha na cruinne.

4. Beidh sé féin ina údar síochána;nuair a thiocfaidh an Asaír isteach inár dtír,nuair a chuirfidh siad cos laistigh dár gcríocha,músclóimid seachtar aoire agus ochtar taoiseach ina gcoinne.

5. Smachtóidh siad tír na hAsaíre le claíomhagus dúiche Niomrod le treise lainne.Fuasclóidh sé sinn ón Asaírmá thagann siad isteach inár dtír,fiú má chuireann siad cos laistigh dár gcríocha.

Cinniúint Fhuílleach Iacóib

6. Agus beidh fuílleach Iacóibi measc a lán náisiúnmar a bheadh an drúcht a thagann ón Tiarnanó mar bhraonta báistí ar an bhféar glas.Ní chuirfidh siad a muinín as aon fhear;ní bheidh siad ag tnúth le cabhair ó mhuintir an tsaoil seo.

7. Beidh fuílleach Iacóib i measc a lán náisiún(i measc a lán pobal),mar leon i measc ainmhithe na foraoisenó mar liopard i measc tréada caorach.Nuair a théann sé thart gabhann sé de chosa ina chreachagus stróiceann sé as a chéile íagus ní sciobfar uaidh í go deo.

8. Ardóidh tú do lámha ín aghaidh d'eascairdeagus díothófar do naimhde go léir.

Díoltas an Tiarna

9. An lá sin - a deir an Tiarna - dísceoidh mé na capaill atá agatagus scriosfaidh mé do chuid carbad.

10. Scartálfaidh mé bailte do thíreagus leagfaidh mé do dhúnta uile.

11. Bainfidh mé do chuid orthanna as do láimhagus ní bheidh aon draoi agat feasta.

12. Millfidh mé na híola agus na liagáin atá agatagus ní dhéanfaidh tú sléachtadh níos módo dhéantús do lámh féin.

13. Stoithfidh mé do chuaillí naofaaníos as an talamhagus treascróidh mé do chuid íomhánna cloch.

14. Le confadh feirge imreoidh mé díoltasar na ciníocha nach ngéilleann dom.