Caibidlí

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Laoi Na Laoithe 5 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Eisean

1. Seo isteach i mo ghort mé,a shiúr liom, a bhrídeach,ag bailiú mo mhirr agus mo bhalsaim,ag ithe mo mheala agus mo chriathair,ag ól m'fhíona agus mo bhainne;ithigí, a chairde, ólaigí,déanaigí meidhir, a chairde cumainn.

Ise

2. I mo chodladh dom, tá mo chroí ina dhuiseacht;cluinim mo ghrá ag an doras:“Oscail dom, a shiúr, a rún,mo cholúr gan éalang,óir is báite mo cheann i ndrúcht,is fliuch m'fholt ón oíche.”

Ise

3. Ach, táim tar éis baint díom;an gá dom cur orm arís?Tá mo chosa nite agam;an gcaithim a sailiú arís?”

4. Shín mo ghrá a lámh isteachi bpoll na heochrach;chorraigh mo chroí i mo chléibh.

5. D'éiríos féingo n‑osclóinn do mo ghrá.Bhain miorr fliuch le mo láimh,fíormhiorr le mo mhéar,ó bhacán an ghlais.

Ise

6. D'osclaíos do mo ghrá- bhí mo ghrá imithe;bhain sin an t‑anam asam.Loirg mé é agus ní bhfuair,ghlaoigh - níor fhreagair sé.

7. Theagmhaigh liom na gardaíar a gcuairteanna tríd an mbaile.Bhuail siad mé, agus ghoin,srac siad díom mo bhrat,lucht faire an bhaile.

8. Achainím oraibh,a iníona Iarúsailéim,má fhaigheann sibh mo ghrá -cad a inseoidh sibh dó uaimse?Go bhfuil galar an ghrá orm.

Mná Iarúsailéim

9. Cad iad buanna do ghrá-sa,a phlúr na mban.Cad iad buanna do ghrá-sago n‑iarrann tú an achainí sin orainn?

Ise

10. Dearg agus bán do mo ghrá;d'aithneófá i measc mílte é.

11. A cheann mar ór leáite,a dhlaoithe mar an phailm,chomh dubh leis an bhfiach.

12. A shúile mar an colmar bhéal coire uisceá ní féin as bainnei [gCoire na Mara].

13. A ghiall mar spíosraí,ceapach luibheanna cumhra.A bheola mar bhláthanna,ag sileadh mirr chumhra.

14. Buinní óir ar a lámhago n‑iliomad flannchloch.A chabhail mar an t‑éabann bán,agus í breac le saifírí.

15. Galláin mharmair a chosaar fhothaí óir ag seasamh.Cosúil é leis an Liobáin,togha na gcrann céadrais.

16. Is é an binneas a fhriotal,is mealltacht é uile.Sin é mo ghrá, sin é mo shearc,a iníona Iarúsailéim.