Caibidlí

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Ióéil 4 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Tabharfar Breith ar na Náisiúin

1. “Féach, sna laethanta sin agus ag an am sina rathóidh mé Iúdá agus Iarúsailéim arís

2. cruinneoidh mé na náisiúin uile le chéileagus seolfaidh mé síos iad go dtí Gleann Iahóiseáfátchun breith a thabhairt orthu ansinmar gheall ar mo phobal agus m'oidhreacht Iosrael;mar scaip siad i measc na náisiún iadagus roinn siad mo thír eatarthu féin.

3. Chaith siad crainn ar mo phobalagus thug siad garsún ar láimh mar mhalairt ar striapachagus dhíol siad cailín ar fhíon agus d'ól siad é.

4. Cad ab áil libh uaimse, a Thuír agus a Shíodónagus a dhúichí na bhFilistíneach?An amhlaidh is mian libh díoltas a imirt orm?Má imríonn sibh díoltas ormcasfaidh mé bhur bhfeillbheart ar bhur gceann féin go tiubh te.

5. Sibhse a thóg mo chuid airgid agus óiragus a d'iompair isteach in bhur dteampall féinmo chuid earraí sárluachmhara!

6. Sibhse a dhíol clann mhac Iúdá agus Iarúsailéimleis na Iávánaighagus a sheol i bhfad óna dtír dhúchais féin iad!

7. Féach! Gríosfaidh mé iad chun teacht ón áit ina bhfuil siad díolta agaibhagus casfaidh mé bhur bhfeillbheart ar bhur gceann féin

8. Díolfaidh mé bhur gclann mhac agus bhur n‑iníonachale muintir Iúdáagus díolfaidh siadsan iad leis na Sabaeigh,náisiún atá i bhfad ar shiúl uathu.Is é an Tiarna féin a dúirt é.

9. Fógraígí é seo i measc na náisiún!Ullmhaígí don chogadh!Gríosaígí na laochra!Tagadh na saighdiúirí go léir i láthairagus gluaisidís leo!

10. Déanaigí claimhte de bhur gcuid socagus sleánna de bhur gcorráin bhainte.Abradh an lag: ‘Is laoch mé.’

11. Tagaigí go tapa,a náisiúna uile na comharsanachta!Bailígí le chéile ansin!(A Thiarna, cuirse do laochra féin chugainn anuas.)

12. “Corraíodh na náisiúin iad féinagus tagadh siad go dtí Gleann Iahóiseáfátmar is ansin a shuífidh mé chun breith a thabhairtar náisiúin uile na comharsanachta.

13. Tá an fómhar aibícuirigí an corrán ag obair air mar sin.Tagaigí, satlaígítá an chantaoir lánagus na dabhcha ag cur thar maoil.Is mór í a mallaitheacht go deimhin.”

14. Tá na sluaite tiubha bailithe le chéilei nGleann an Bhreithiúnais.Óir, tá lá an Tiarna in achmaireachti nGleann an Bhreithiúnais.

Lá an Tiarna

15. Tá an ghrian agus an ghealach ag dorchúagus na réaltaí ag cailleadh a ngile.

16. Tá an Tiarna ag búiríl ó Shíónagus cloistear a ghlór ó Iarúsailéim.Tá an spéir agus an talamh ar crith.Beidh an Tiarna ina dhídean dá phobal,beidh sé ina dhúnáras do chlann Iosrael.

17. “Beidh a fhios agaibh gur mise an Tiarna, bhur nDia,a chónaíonn ar Shíón, mo shliabh naofa.Beidh Iarúsailéim ina háit naofaagus ní ghluaisfidh aon eachtrannach tríthi níos mó.”

An Ghlóir atá i nDán d'Iosrael

18. An lá sinsilfidh na sléibhte fíon nua;beidh leamhnacht ina slaoda ar na cnoicagus uisce ag rith i gclaiseanna uile Iúdá.Bhrúchtfaidh tobar amach as teach an Tiarnaagus uisceoidh sé Gleann Sitím.

19. Beidh an Éigipt ina díthreabhagus Eadóm ina fhásach lomde dheasca na hainíde a d'imir siad ar chlann Iúdánuair a dhoirt siad a gcuid fola neamhchiontaí ina dtír.

20. Beidh daoine ina gcónaí in Iúdáagus in Iarúsailéim ó ghlúin go glúin go deo.

21. “Bainfidh mé éiric a gcuid fola amach agus ní ligfidh mé aon duine díobh slán.Is ar Shíón a bheidh a áitreabh ag an Tiarna.”