Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Hóisé 5 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Ciontacht na bhFlaith agus an Rí

1. Tugaigí aird air seo, a shagarta!Éistigí, a theaghlaigh Iosrael!A theaghlaigh an rí, cuirigí cluas oraibh!Óir is é bhur gcúramsa an ceart a chosaint.Ach dol ba ea sibh i Miozpá,agus líon leata ar Thábór,

2. agus tá poll domhain tochailte acu i Sitím.Is mise áfach an té a smachtóidh iad go léir.

3. Is aithnid dom Eafráim,níl Iosrael folaithe uaim;ach faoi láthair tá Eafráim ina striapach,agus Iosrael truaillithe.

4. Ní ligeann a ngníomhartha dóibh filleadh ar a nDia,óir tá dúil a gcroí acu sa striapachas,agus ní aithnid dóibh an Tiarna.

5. Beidh díomas Iosrael mar fhinné ina coinne;bainfidh a cuid urchóide barrthuisle as Eafráimagus tuisleoidh Iúdá mar aon leo.

6. Lena dtréada caorach agus bó rachaidh siad ar thóir an Tiarna,ach ní bhfaighidh siad é;is amhlaidh atá sé imithe uathu.

7. Mar tá siad tar éis feall a dhéanamh ar an Tiarnaagus clann bhastard a bhreith.Bíodh acu! Tá [creachadóir] ar tí iad féin agus a gcuid talún a scriosadh.

Cogadh na mBráithre

8. Séidigí an stoc i nGibeá,an buabhall i Rámá!Tógaigí gártha rabhaidh i mBéit Ávan.Músclaígí Biniáimin!

9. Beidh Eafráim ina fásach lá an smachtaithe.I measc treibheanna Iosrael fógraím fírinnea bhfuilim cinnte dearfa di.

10. Lucht aistrithe teorainneacha is ea flatha Iúdá;ligfidh mé mo racht amach orthu mar dhíle báistí.

11. Déantar éagóir ar Eafráim, satlaítear ar an gceart,óir níor mhiste leis dul ar thóir na graostachta.

12. Is angadh mise d'Eafráim,agus críonlobhadh do theaghlach Iúdá.

13. Nuair a bhraith Eafráim a tinneasagus Iúdá a chneá,d'imigh Eafráim chun na hAsaíreagus chuir Iúdá fios ar an [Ardrí];ach ní féidir leis-sean sibhse a leigheasná bhur gcneá a chneasú.

14. Óir amhail leon a bheidh mise d'Eafráim,agus mar liopard do theaghlach Iúdá.Is mise, is ea, mise a stróicfidh sula a n‑imeoidh mé;ardóidh mé liom mo chreach agus ní sciobfar uaim í.

15. Fillfidh mé ar ais arís ar mo láthair féin,nó go n‑admhóidh siad a gciontaagus go dtiocfaidh siad ar mo lorg.Nuair a bheidh siad i gcruachás,cuardóidh siad mé go dúthrachtach, [á rá:]