Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Hóisé 14 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

1. Scriosfar an tSamáir,mar bhí sí easumhal dá Dia.Bás le faobhar a imreofar orthu;déanfar smidiríní dá leanaí,agus réabfar a mná torracha.

Maithiúnas agus Rath i nDíol ar Fhíoraithrí

2. Fill, a Iosrael, ar an Tiarna, do Dhia,óir baineadh tuisle asat de dheasca do chuid urchóide.

3. Bíodh riar bhur gcáis de bhriathra agaibh,agus filligí ar an Tiarna agus abraigí leis:Maith dúinn ár gcionta uile,le go bhfaighimid uait rud is fónta,i ndíol ar na briathra a chanaimid duit.

4. Ní lorgóimid cúnamh ón Asaír,ná ní rachaimid i muinín eachra;go deo arís ní chanfaimid: “A Dhia linn” do dhéantús ár lámh;(óir is tú a ghlacann trua don dílleachta).

5. Leigheasfaidh mé a mídhílseacht,tabharfaidh mé grá dóibh go fonnmhar,mar ní díol feirge liom iad níos mó.

6. Silfidh mé ar Iosrael mar an drúcht.Bláthóidh sí ar nós na lile,agus cuirfidh sí uaithi a fréamhachamar a dhéanann an stóracs.

7. Caithreoidh a géagáin;áilleacht na holóige agus cumhracht an stóraicsa dháilfear uirthi.

8. Lonnóidh siad faoi mo scáth arís;saothróidh siad arbhar,agus beidh fíniúna ag fás acu,a mbeidh cáil orthu mar atá ar fhíon na Liobáine.

9. Cad ab áil le hEafráim d'íola feasta?Is mise a thugann éisteacht dó,agus a bheidh ag faire air.Táimse cosúil le crann úrghlas cufróige;más torthúil thusa, tá a bhuíochas sin ormsa.

Comhairle don Léitheoir

10. Tuigeadh an t‑eagnaí na briathra sin:bíodh grinneolas ag an saoi orthu.Óir is díreach iad bealaí an Tiarnaagus gluaiseann na fíréin dá réir,ach bíonn siad ina gceap tuisle do lucht na heasumhlaíochta.