Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Eagna 11 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

1. Chuir sí an rath ar a saothar le cuidiú fáidh naofa.

2. Ghluais siad trí dhíthreabh neamháitritheagus shuigh siad a mbothanna i bhfásaigh dhíbhealaigh.

3. Sheas siad in aghaidh a naimhde,chosain siad iad féin ar a lucht ionsaithe.

4. Nuair a bhí tart orthu, ghlaoigh siad ortsa,agus tugadh uisce dóibh as carraig rite chruachun a dtart a mhúchadh.

Uisce mar Shás Slánaithe

5. Na nithe a bhí ina dtrúig smachtaithe dá naimhde,is tríothu a cuireadh an rath orthusannuair a bhí siad i gcruachás.

6. In ionad síorfhoinse na habhanna suaitheadh agus truaillíodh le fuil théachta,

7. mar dhaorbhreith ar an reachta d'ordaigh marú na naíonán,thug tú do na fíréin flúirse uiscenach raibh súil acu léi;

8. tar éis duit a thaispeáint dóibhtríd an tart a bhí orthu féin san amconas a smachtaigh tú a naimhde.

9. Óir nuair a cuireadh féachaint orthu féin -siúd is gur mhaolaigh an trócaire déine an chéachta -thuig siad conas a bhí na héagráifigh á gciapadh,ar tugadh daorbhreith orthu le teann feirge.

10. Mar rinne tú dream amháin a phromhadh,ag cur comhairle orthu mar athair;ach chéas tú an dream eile,ag tabhairt daorbhreith orthu mar rí cruachroíoch.

11. Is amhlaidh a bhí siad á gcránuair a bhí siad as láthair [na bhfíréan]chomh maith céanna agus a bhí siadnuair a bhí siad ina láthair.

12. Tháinig brón orthu a méadaíodh faoi dhóagus thosaigh siad ag éamhnuair a thug siad chun cuimhnecéard a tharla dóibh.

13. Óir nuair a chuala siadgur tháinig rath ar na fíréintrí bhíthin a gcuid peannaidí féinthuig siad gurbh é an Tiarna faoi deara é.

14. An té a shéan siad go fonóideachnuair a caitheadh amach gan cosaint é tráth,rinne siad iontas de i ndeireadh na dála,mar níorbh ionann an tart a bhí orthu féinagus a bhí ar na fíréin.

Uilechumhacht agus Trócaire Dé i gCás na hÉigipte

15. Mar chúiteamh ar a mbaothsmaointe urchóideachaa chuir ar seachrán iad,sa chaoi go n‑adhraidís péisteanna díchéillí agus feithidí gránna,scaoil tú scata mór d'ainmhithe éigiallta leochun díoltas a imirt orthu,

16. ionas go gcuirfí ina luí orthugo smachtaítear an duineleis na nithe a bpeacaíonn sé trína mbíthin.

17. Ní raibh sé thar acmhainn do láimhe uilechumhachtaí,a chruthaigh an domhan as bunábhar éagruthachscata mathghamhna nó leoin fhiáinea shaighdeadh ina n‑aghaidh,

18. nó brúideanna nuachruthaithe fíochmhara anaithnide a shá leo,a bheadh ag séideadh puthanna tintrí anála,nó ag brúchtaíl bréandeataigh go glórach,nó ag radadh spréacha aduafara as a súile,

19. agus a d'fhéadfadh iad a dhíothúní amháin leis an drochíde a thabharfaidís orthuach leis an scéin a chuirfeadh a ndreach orthu chomh maith.

20. Go fiú gan trácht ar na harrachtaigh sin ar aon chord'fhéadfaí iad a leagan ar lárle haon phuth anála amháin,nuair a rachadh an díoltas sa tóir orthuagus a cháithfeadh d'anáil chumhachtach féin iad.Ach ní hé sin an rud a tharla,mar tá gach uile ní eagraithe agatde réir tomhais agus lín agus meáchain.

21. Óir is féidir duit cumhacht mhór a usáid i gcónaí,agus cé a fhéadann cur i gcoinne chumas do chuisle?

22. Mar i do láthair tá an domhan go léir mar dhúradán deannaigha chuireann an mheá ó chothromagus mar bhraon drúchta a thiteann ar an talamhgo moch ar maidin.

23. Tá trua agat do gach uile nímar is féidir leat gach uile ní a dhéanamh;scaoileann tú tharat peacaí an domhainle súil go ndéanfaidh siad aithrí iontu.

24. Óir tá grá agat do gach uile ní atá annagus ní ábhar déistine duit aon ní dá ndearna tú.Mar dá mba fhuath leat ní ar bithní bheifeá tar éis é a chruthú.

25. Conas a d'fhéadfadh aon ní maireachtáilmurach gur toil leatsa é?Conas a d'fhéadfaí aon ní a chaomhnúdá mba rud é nach raibh gairm faighte aige uaitse?

26. Coiglíonn tú gach uile ní mar is leatsa iad,AThiarna, a chara na mbeo.