Caibidlí

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Dainéil (Gr) 7 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

Físeanna Dhainéil

Na Ceithre Ainmhí

1. Sa chead bhliain de réimeas Bhéilseazar, rí na Bablóine, rinneadh taibhreamh do Dhainéil agus físeanna ina cheann agus é ar a leaba. Scríobh sé síos an taibhreamh agus d'inis sé éirim an scéil.

2. Dúirt Dainéil: Chonaic mé físeanna istoíche. Féach! Bhí ceithre ghaoth neimhe ag coipeadh na bóchna móire.

3. Tháinig ceithre ainmhí mór aníos as an fharraige, gach ceann acu éagsúil lena chéile.

4. Bhí an chéad cheann mar leon agus sciatháin iolair air. Ansin, agus mé ag féachaint air, stolladh a sciatháin de, ardaíodh ó thalamh é agus chaith sé seasamh ar dhá chois amhail duine, agus tugadh croí duine dó.

5. Féach! Ainmhí eile, an dara ceann, agus é cosúil le béar, ardaithe ar a leathchliathán, agus trí easna ina bhéal idir a fhiacla. Dúradh leis: “Éirigh, alp siar a lán feola.”

6. Ina dhiaidh sin d'fhéach mé, agus b'sheo ceann eile mar liopard, agus ceithre sciathán éin ar a dhroim; bhí ceithre cheann ar an ainmhí agus tugadh tiarnas dó.

7. Ina dhiaidh seo rinneadh físeanna oíche dom, agus féach, an ceathrú hainmhí, uafar, scéiniúil, agus róthréan; bhí aige fiacla móra iarainn, agus shlog agus stoll sé, agus phasáil sé an fuílleach faoina chosa. Bhí sé éagsúil leis na hainmhithe eile go léir a bhí roimhe. Bhí deich n‑adharc air.

8. Bhreithnigh mé na hadharca, agus féach, d'éirigh ina measc ceann eile, adhaircín, agus stoitheadh trí cinn de na chéad adharca aníos lena theacht. Agus b'sheo súile mar shúile duine san adharc seo, agus béal ag caint is ag rá nithe móra.

9. Bhí mé ag faire:Cuireadh cathaoireacha ríoga ina n‑ionadagus shuigh Sinsear na Laethanta.Bhí a éide ar lí an tsneachta,agus folt a chinn mar olann ghlan.Ba lasair thintrí a chathaoir ríoga,agus ba thine spréacharnach a rothaí.

10. Ling sruth tineagus bhrúcht amach roimhe.Bhí míle míle ag fónamh dóagus deich míle de dheich mílte ina seasamh os a chomhair.Shuigh an chúirt i mbreithiúnas,agus osclaíodh na leabhair.

11. “Toisc glór na nithe móra a bhí á rá ag an adharc a bheith á chloisteáil agam, d'fhéach mé, agus, ag faire dom, maraíodh an t‑ainmhí, milleadh a chorp agus caitheadh i leataobh é le dó sa tine.

12. Maidir leis na hainmhithe eile, tógadh a dtiarnas chun siúil uathu, ach níor cuireadh deireadh lena saol go ceann ré agus aimsire.

13. Chonaic mé i bhfíseanna oíche.Féach! neach ag teacht ar néalta neimhe,amhail Mac an Duine.Tháinig sé chun Sinsir na Laethanta,agus cuireadh os a chomhair é.

14. Dó siúd tugadh tiarnas,glóir is ardfhlaitheas,go bhfónfadh dó an uile phobal, chine agus theanga.Tiarnas síoraí a thiarnas,nach rachaidh ar ceal,ná ní scriosfar a ríocht.

15. “Bhí buairt ar mo spioradsa, mise Dainéil, agus shuaith físeanna mo chinn mé.

16. Chuaigh mé anonn chun duine díobh siúd a bhí ina sheasamh ansiúd agus d'iarr mé air an fhírinne ina thaobh seo uile a insint dom. D'fhreagair sé mé agus nocht sé ciall na nithe sin dom.

17. ‘Ceithre rí a éireoidh as an talamh na ceithre ainmhí seo.

18. Ach is iad naoimh an Té is Airde a ghlacfaidh an ríocht agus a shealbhóidh í go deo agus go bruinne an bhrátha.’

19. Ansin b'áil liom an fhírinne a fhoghlaim i dtaobh an cheathrú hainmhí, a bhí éagsúil leis an gcuid eile go léir, é go ró-uafar le fiacla iarainn agus croibh práis, a shlog is a stoll, agus a phasáil an fuílleach faoina chosa;

20. agus i dtaobh na ndeich n‑adharc a bhí ar a cheann, agus na hadhairce eile a d'éirigh aníos agus ar thit trí cinn díobh roimhe, an adharc a raibh súile aici agus béal ag caint is ag rá nithe móra, a dhealraigh níos mó ná a comrádaithe.

21. Os comhair mo shúl chuir an adharc seo cogadh ar na naoimh agus chloígh iad,

22. nó gur tháinig Sinsear na Laethanta agus gur thug breith i bhfabhar naomh an Té is Airde, agus tháinig an t‑am ar ghlac na naoimh seilbh ar an ríocht.

23. Dúirt sé:‘Maidir leis an gceathrú hainmhí:Beidh an ceathrú ríocht ar talamh,éagsúil le gach ríocht.Slogfaidh sí an domhan uile,satlóidh sí faoi chois é agus millfidh sí é.

24. Agus maidir leis na deich n‑adharc:As an ríocht seo,éireoidh deich rí agus éireoidh rí eile ina ndiaidh.Beidh sé éagsúil lenar ghabh roimhe,agus cloífidh sé trí rí.

25. Labhróidh sé briathra in aghaidh an Té is Airde,ciapfaidh sé naoimh an Té is Airde,agus smaoineoidh sé ar na haimsirí agus ar an dlí a athrú.Tabharfar na naoimh ina lámhaar feadh ré, agus dhá ré, agus leathré.

26. Ach suífidh an chúirt i mbreithiúnas agus bainfear a thiarnas de,le scriosadh agus le milleadh óna mháithreacha boinn.

27. An ríocht, an tiarnas,mórgacht gach flaithis faoin spéir,tabharfar iad uile do phobal naoimh an Té is Airde.Is ríocht shíoraí a ríochtagus géillfidh agus umhlóidh gach ríocht dóibh.’

28. “Sin finit leis an ábhar seo. Maidir liomsa, Dainéil, bhí mé suaite go mór i mo smaointe, chlaochlaigh mo lí, ach choimeád mé an gnó i m'aigne.”