Caibidlí

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9

Sean-Tiomna

Tiomna Nua

Amós 6 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

1. Is mairg don mhuintir atá sócúil i Síón,agus a mhothaíonn slán sábháilte ar shliabh na Samáire,móruaisle scoth cine na gciníochaar a mbíonn triall theach Iosrael.

2. Téigí go Calna agus féachaigí,ar aghaidh libh uaidh sin go Hamát mór,agus ansin síos go Gat na bhFilistíneach libh;an fearr iadsan ná na ríochtaí seo?nó an mó a dtailte ná bhur gcuidse?

3. Sibhse a mheasann an drochlá a chur ar cairde,is ag luathú réim an uafáis chugaibh féin atá sibh!

4. [Is mairg] dá luíonn ar leapacha eabhair,a shíneann iad féin ar tholga;a chothaíonn iad féin ar uain an tréada,agus ar na gamhna as na stalla;

5. a chanann baothamhráin le fuaim na cruite,a chumann (ar nós Dháiví) nuaghléasanna ceoil;

6. a ólann fíon i gcoirnagus a ungann iad féin leis na holaí is tofa;ach gur cuma leo faoi thurnamh Iósaef.

7. Beidh siad, dá bhrí sin, ar an gcéad dream ar deoraíocht;agus an mhuintir sínte ar tholga beidh deireadh lena ragairne.

8. Mhionnaigh an Tiarna Dia dar a cheann féin,- is é an Tiarna, Dia na Slua, a labhraíonn -Is fuath liom díomas Iacóib,is beag orm a pháláis;tréigfidh mé an chathair agus a bhfuil inti.

9. Agus má fhanann deichniúr fear in aon teach gheobhaidh siad bás.

10. An fear gaoil a iompraíonn na cnámha amach as na tithe chun iad a dhó, déarfaidh sé leis an té atá sa chuid is sia isteach den teach: “An bhfuil aon duine i do chuideachta fós?” Freagróidh seisean: “Níl! bí i do thost! caithimid gan ainm an Tiarna a lua.”

11. Óir, féach, ordaíonn an Tiarna féin é;buaileann sé agus déantar smionagar den teach móragus titeann an teach beag as a chéile.

12. An ritheann capaill ar charraigeacha?An dtreabhtar an fharraige le daimh?le go ndéanfadh sibh nimh den cheartagus mormónta de thoradh an ionracais.

13. Tá áthas oraibh faoi Ló Dabár;“Nach lenár neart féin a ghabhamar Carnáim?” a deir sibh.

14. Ach, féach, a theach Iosrael, a deir an Tiarna, Dia na Slua,gríosfaidh mé cine in bhur gcoinne,cine a chiapfaidh sibh isteach ó bhéal Hamátó dheas go sileán an Arabá.