Sean-Tiomna

Tiomna Nua

1 Macabaech 16:2-12 An Bíobla Naofa 1981 (ABN)

2. Chuir Síomón fios ar Iúdás agus ar Eoin, an bheirt mhac ba shine aige, agus dúirt leo: “Throid mise agus mo bhráithre agus teaghlach m'athar cogaí Iosrael ónár n‑óige go dtí an lá inniu, agus bhí rith an rása linn i dtreo gur minic a rinneamar Iosrael a fhuascailt.

3. Táimse imithe in aois anois ámh, ach tá sibhse i mbláth na haoise de dheonú na trócaire. Tógaigí m'áitse agus áit mo dhearthár agus téigí amach agus troidigí ar son ár náisiúin, agus go raibh an chabhair ó Neamh agaibh.”

4. Ansin roghnaigh Eoin fiche míle curadh catha agus marcach as an tír, agus chuir siad chun bealaigh in aghaidh Cheandabaes, agus shuigh siad a longfort don oíche i Móidín.

5. D'éirigh siad go moch ar maidin agus mháirseáil isteach sa mhachaire, agus b'shiúd os a gcomhair fórsa láidir coisithe agus marcach, ach sileán eatarthu.

6. Chuir sé féin agus a armáil cóiriú catha orthu féin ina n‑aghaidh agus nuair a chonaic sé go raibh eagla ar an slua gabháil thar an sruthán, ghabh sé féin anonn ar dtús; nuair a chonaic a chuid fear é, ghabh siad anonn ina dhiaidh.

7. Ansin rinne sé dhá chuid dá arm, agus chuir an marcshlua i lár na gcoisithe, mar bhí marcshlua an namhad an-líonmhar.

8. Ansin shéid siad na stoic, agus cuireadh an teitheadh ar Cheandabaes agus ar a shluaite, agus goineadh agus treascradh a lán acu; theith an chuid eile isteach sa Dúnfort.

9. Ansin is ea a goineadh Iúdás deartháir Eoin, ach chuir Eoin tóir orthu nó gur shroich [Ceandabaes] Cidreon, áit a thóg sé féin.

10. Theith siad freisin isteach sna túir i ngoirt Azótas; chuir [Eoin] an áit sin trí thine. Thit timpeall dhá mhíle díobh. D'fhill Eoin slán folláin go Iúdáia.

11. Ceapadh Ptoilimí mac Abúbas ina ghobharnóir ar mhachaire Ireachó; bhí a lán airgid agus óir aige,

12. mar ba é cliamhain an ardsagairt é.

Léigh chaibidil críochnaithe 1 Macabaech 16