Vanha Testamentti

Uusi Testamentti

Juudas 1:25 Raamattu 1938 (FINPR)

hänelle, ainoalle Jumalalle ja meidän pelastajallemme Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, hänelle kunnia, majesteetti, voima ja valta ennen kaikkia aikoja ja nyt ja iankaikkisesti! Amen.

Lue täydellisestä luku Juudas 1

Katso Juudas 1:25 yhteydessä