luvut

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31

Vanha Testamentti

Uusi Testamentti

Sananlaskut 29 Biblia 1776 (FI1776)

1. Joka kuritukselle on uppiniskainen, hän äkisti kadotetaan ilman yhdetäkään avuta.

2. Kuin vanhurskaita monta on, niin kansa iloitsee; vaan kuin jumalatoin hallitsee, niin kansa huokaa.

3. Joka viisautta rakastaa, hän iloittaa isänsä; mutta joka huoria elättää, hän tuhlaa tavaraansa.

4. Kuningas rakentaa oikeudella valtakunnan; vaan lahjain ottaja sen turmelee.

5. Joka lähimmäisensä kanssa liehakoitsee, hän hajoittaa verkon jalkainsa eteen.

6. Kuin paha syntiä tekee, niin hän hänensä paulaan sekoittaa; vaan vanhurskas riemuitsee, ja hänellä on ilo.

7. Vanhurskas tuntee köyhän asian; vaan jumalatoin ei ymmärrä viisautta.

8. Pilkkaajat hajoittavat kaupungin; vaan viisaat asettavat vihan.

9. Kuin viisas tulee tyhmän kanssa oikeutta käymään, joko hän on vihainen eli iloinen, niin ei ole hänellä yhtään lepoa.

10. Verikoirat vihaavat siviää; vaan vanhurskaat holhovat häntä.

11. Tyhmä vuodattaa kaiken henkensä; vaan viisas sen pidättää.

12. Päämies, joka valhetta rakastaa, hänen palveliansa ovat kaikki jumalattomat.

13. Köyhä ja rikas kohtasivat toinen toisensa: Herra valaisee heidän molempain silmänsä.

14. Kuningas, joka uskollisesti tuomitsee köyhiä, hänen istuimensa vahvistetaan ijankaikkisesti.

15. Vitsa ja rangaistus antaa viisauden; vaan itsevaltainen lapsi häpäisee äitinsä.

16. Jossa monta jumalatointa on, siinä on monta syntiä; vaan vanhurskaat näkevät heidän lankeemisensa.

17. Kurita poikaas, niin hän sinua virvoitaa, ja saattaa sielus iloiseksi.

18. Kuin ennustukset loppuvat, niin kansa hajoitetaan; vaan autuas kätkee lain.

19. Palvelia ei anna itsiänsä kurittaa sanoilla; sillä vaikka hän sen ymmärtää, niin ei hän vastaa.

20. Jos sinä näet jonkun, joka on nopsa puhumaan: enempi on toivoa tyhmästä kuin hänestä.

21. Jos palvelia nuoruudesta herkullisesti pidetään, niin hän tahtoo sitte poikana olla.

22. Vihainen mies saattaa riidan, ja kiukkuinen tekee monta syntiä.

23. Ylpeys kukistaa ihmisen; vaan kunnia korottaa nöyrän.

24. Joka varkaan kanssa on osallinen, hän vihaa sieluansa, niin myös se, joka kuulee kirouksen ja ei ilmoita.

25. Joka pelkää ihmistä, hän tulee lankeemukseen; mutta joka luottaa Herraan, hän tulee pidetyksi ylös.

26. Moni etsii päämiehenkasvoja; mutta jokaisen tuomio tulee Herralta.

27. Jumalatoin ihminen on vanhurskaille kauhistus; ja joka oikialla tiellä on, hän on jumalattomalle kauhistus.