luvut

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Vanha Testamentti

Uusi Testamentti

1. Tessalonikalaiskirje 5 Biblia 1776 (FI1776)

1. Mutta ajoista ja hetkistä, rakkaat veljet, ei teille tarvitse kirjoittaa;

2. Sillä te itse visusti tiedätte, että Herran päivä on tuleva niinkuin varas yöllä.

3. Sillä kuin he sanovat: nyt on rauha ja ei mitään hätää, silloin kadotus lankee äkisti heidän päällensä, niinkuin raskaan vaimon kipu, ja ei he suinkaan saa paeta.

4. Mutta te, rakkaat veljet, ettepä te ole pimeydessä, ettei se päivä teitä käsittäisi niinkuin varas.

5. Te olette kaikki valkeuden lapset ja päivän lapset: emme ole yön emmekä pimeyden.

6. Niin älkäämme siis maatko niinkuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit.

7. Sillä jotka makaavat, ne yöllä makaavat, ja ne, jotka juopuvat, ne yöllä juovuksissa ovat.

8. Mutta me, jotka päivän lapset olemme, olkaamme raittiit, puetut uskon ja rakkauden rintaraudalla ja autuuden toivon rautalakilla.

9. Sillä ei Jumala ole meitä pannut vihaan, vaan autuutta omistamaan, meidän Herran Jesuksen Kristuksen kautta,

10. Joka meidän edestämme kuollut on: että jos me valvomme eli makaamme, me ynnä hänen kanssaan eläisimme.

11. Sentähden neuvokaat teitänne keskenänne ja rakentakaat toinen toistanne, niinkuin te myös teette.

12. Mutta me rukoilemme teitä, rakkaat veljet, että te ne tuntisitte, jotka teidän seassanne työtä tekevät, ja teidän esimiehenne ovat Herrassa, ja teitä neuvovat.

13. Pitäkäät heitä sitä rakkaampana heidän tekonsa tähden. Olkaat rauhalliset keskenänne.

14. Mutta me neuvomme teitä, rakkaat veljet: neuvokaat tavattomia, lohduttakaat heikkomielisiä, holhokaat heikkoja, olkaat kärsiväiset jokaisen kanssa,

15. Katsokaat, ettei joku pahaa pahalla kosta, vaan noudattakaat hyvää, sekä keskenänne, että jokaista kohtaan.

16. Olkaat aina iloiset.

17. Rukoilkaat lakkaamatta.

18. Kiittäkäät kaikkein edestä; sillä se on Jumalan tahto teistä Kristuksessa Jesuksessa.

19. Älkäät henkeä sammuttako.

20. Älkäät prophetiaa katsoko ylön.

21. Koetelkaat kaikki, ja pitäkäät se mikä hyvä on.

22. Välttäkäät kaikkea, mikä pahaksi näkyy.

23. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teitä kokonansa, että koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne meidän Herran Jesuksen Kristuksen tulemisessa nuhteetoinna pidettäisiin.

24. Hän on uskollinen, joka teitä kutsunut on ja sen myös täyttää.

25. Rakkaat veljet, rukoilkaat meidän edestämme.

26. Tervehtikäät kaikkia veljiä pyhällä suunannolla.

27. Minä vannotan teitä Herran kautta, että te tämän lähetyskirjan kaikkein pyhäin veljein edessä lukea annatte.

28. Meidän Herran Jesuksen Kristuksen armo olkoon teidän kanssanne, amen!