کتاب عهد عتیق

عهد جدید

1 Kings 10:22 Today's Persian Version (TPV)

سلیمان ناوگانی از کشتیهای اقیانوس‌پیما داشت که با کشتیهای حیرام حرکت می‌کردند. هر سه سال یک‌بار ناوگان او بازمی‌گشت و طلا، نقره، عاج، میمون و طاووس می‌آوردند.

خوانده شده فصل کامل 1 Kings 10

نمایش آیه 1 Kings 10:22 زمینه