کتاب عهد عتیق

عهد جدید

ناحوم 2:10 Today's Persian Version (TPV)

شهر نینوا، ویران و متروک شده است.دلها از ترس فرو مى‌ریزد،زانوها مى‌لرزند، براى مردم نیرویی نماندهو رنگ از چهره‌ها پریده است.

خوانده شده فصل کامل ناحوم 2

نمایش آیه ناحوم 2:10 زمینه