کتاب عهد عتیق

عهد جدید

غزل غزلها 4:5 Today's Persian Version (TPV)

سینه‌هایت مانند غزالهای دوقلویی استکه میان سوسن‌ها می‌چرند.

خوانده شده فصل کامل غزل غزلها 4

نمایش آیه غزل غزلها 4:5 زمینه