کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عزرا 3:5 Today's Persian Version (TPV)

علاوه برآن، آنان قربانی‎های منظّمی برای سوزاندن تقدیم می‎كردند و قربانی‎هایی نیز برای جشن ماه نو و سایر گردهمایی‎هایی كه در آن خدا مورد عبادت قرار می‎گرفت، تقدیم می‎كردند. همانند تمامی هدایای دیگر كه به طور داوطلبانه به خداوند تقدیم می‎شد.

خوانده شده فصل کامل عزرا 3

نمایش آیه عزرا 3:5 زمینه