کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عزرا 3:2 Today's Persian Version (TPV)

و یشوع پسر یوصاداق و کاهنانی که با او کار می‌کردند و زرُبابل فرزند شالتیئیل همراه اقوام خود قربانگاه معبد بزرگ خدای اسرائیل را دوباره بنا کردند تا طبق دستورات نوشته شده در شریعت موسی، مرد خدا، برای سوزاندن هدایای سوختنی مورد استفاده قرار گیرد.

خوانده شده فصل کامل عزرا 3

نمایش آیه عزرا 3:2 زمینه