کتاب عهد عتیق

عهد جدید

عاموس 1:8 Today's Persian Version (TPV)

اهالی اشدود را نابود می‌کنم و پادشاه اشقلون را می‌کشم. مردم شهر عقرون را از بین می‌برم و تمام فلسطینیانی که باقی مانده‌اند هلاک می‌شوند.»

خوانده شده فصل کامل عاموس 1

نمایش آیه عاموس 1:8 زمینه