کتاب عهد عتیق

عهد جدید

صَفَنیا 2:7 Today's Persian Version (TPV)

بازماندگان طایفهٔ یهودا، سرزمین شما را تسخیر خواهند نمود و گلّه‌های خود را در آنجا خواهند چرانید و در خانه‌های اشقلون خواهند خوابید، زیرا خداوند متعال با قوم خود مهربان است و آنها را دوباره سعادتمند می‌گرداند.

خوانده شده فصل کامل صَفَنیا 2

نمایش آیه صَفَنیا 2:7 زمینه