کتاب عهد عتیق

عهد جدید

دوم پادشاهان 24:5 Today's Persian Version (TPV)

همهٔ کارهایی که یهویاقیم انجام داد، در کتاب تاریخ پادشاهان یهودا نوشته شده است.

خوانده شده فصل کامل دوم پادشاهان 24

نمایش آیه دوم پادشاهان 24:5 زمینه