کتاب عهد عتیق

عهد جدید

داوران 6:19 Today's Persian Version (TPV)

پس جدعون به خانهٔ خود رفت. بُزغاله‌ای را کباب کرد و مقداری آرد برداشته، از آن نان فطیر پُخت. بعد گوشت را در سبدی و آب گوشت را در کاسه‌ای ریخت و در زیر درخت بلوط به حضور فرشتهٔ خداوند تقدیم کرد.

خوانده شده فصل کامل داوران 6

نمایش آیه داوران 6:19 زمینه