کتاب عهد عتیق

عهد جدید

حزقیال 4:16 Today's Persian Version (TPV)

آنگاه او به من گفت: «ای انسان فانی، من نان را از اورشلیم قطع می‌کنم. ایشان نان را وزن خواهند کرد و با ترس خواهند خورد و آب را اندازه خواهند گرفت و با نگرانی خواهند نوشید.

خوانده شده فصل کامل حزقیال 4

نمایش آیه حزقیال 4:16 زمینه