کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اشعیا 49:21 Today's Persian Version (TPV)

آنگاه تو به خود خواهی گفت:'چه کسی همهٔ این فرزندان را برای من به دنیا آورده‌ است؟من فرزندانم را از دست داده بودم و دیگر نمی‌توانستم فرزندی داشته باشم.مرا به تبعید برده بودند،چه کسی این بچّه‌ها را بزرگ کرد؟من تک و تنها بودم،این بچّه‌‌ها از کجا آمد‌ه‌اند؟'»

خوانده شده فصل کامل اشعیا 49

نمایش آیه اشعیا 49:21 زمینه