کتاب عهد عتیق

عهد جدید

استر 2:10 Today's Persian Version (TPV)

طبق مشورت مردخای، استر به هیچ‌کس نگفت که یهودی است.

خوانده شده فصل کامل استر 2

نمایش آیه استر 2:10 زمینه