کتاب عهد عتیق

عهد جدید

استر 1:10 Today's Persian Version (TPV)

در هفتمین روز مهمانی، شاهنشاه که از نوشیدن شراب سرمست بود، هفت خواجه سرای دربار را که مهومان، بِزتا، حربونا، بغتا، ابغتا، زاتر، و کارکاس نام داشتند و خادمان شخصی او بودند، فراخواند

خوانده شده فصل کامل استر 1

نمایش آیه استر 1:10 زمینه