کتاب عهد عتیق

عهد جدید

لوقا 4:22 Today's Persian Version (TPV)

همهٔ حاضران او را تحسین می‌کردند و از كلمات فیض بخشی كه می‌گفت، تعجّب می‌‌نمودند. آنها می‌گفتند: «مگر این مرد پسر یوسف نیست؟»

خوانده شده فصل کامل لوقا 4

نمایش آیه لوقا 4:22 زمینه