کتاب عهد عتیق

عهد جدید

فِلیمُون 1:9 Today's Persian Version (TPV)

امّا به‌خاطر محبّت، صلاح می‌دانم از تو درخواست كنم: من، پولس كه سفیر مسیح عیسی و در حال حاضر به‌خاطر او زندانی هستم،

خوانده شده فصل کامل فِلیمُون 1

نمایش آیه فِلیمُون 1:9 زمینه