کتاب عهد عتیق

عهد جدید

فِلیمُون 1:15 Today's Persian Version (TPV)

شاید علّت جدایی موقّت او از تو، این بود كه او را برای همیشه بازیابی!

خوانده شده فصل کامل فِلیمُون 1

نمایش آیه فِلیمُون 1:15 زمینه