کتاب عهد عتیق

عهد جدید

دوم یوحنا 1:12 Today's Persian Version (TPV)

اگر چه مطالب بسیاری هست كه باید به شما بنویسم، امّا فكر می‌کنم بهتر است آنها را با قلم و مركب روی كاغذ نیاورم و به جای آن، امیدوارم شما را شخصاً ببینم و روبه‌رو با شما صحبت كنم تا همهٔ ما کاملاً شاد شویم.

خوانده شده فصل کامل دوم یوحنا 1

نمایش آیه دوم یوحنا 1:12 زمینه