کتاب عهد عتیق

عهد جدید

دوم یوحنا 1:1 Today's Persian Version (TPV)

از طرف یكی از رهبران كلیسا به آن بانوی برگزیدهٔ خدا و فرزندان او، كه نه تنها من واقعاً آنها را دوست دارم، بلكه همهٔ آنانی كه حقیقت را می‌شناسند.

خوانده شده فصل کامل دوم یوحنا 1

نمایش آیه دوم یوحنا 1:1 زمینه