کتاب عهد عتیق

عهد جدید

دوم پطرس 3:7 Today's Persian Version (TPV)

امّا این آسمان و زمینی كه اكنون می‌‌بینید به وسیلهٔ همان كلام خدا نگاه داشته می‌شود تا در روزی كه بدكاران داوری خواهند شد و به كیفر خود یعنی هلاكت خواهند رسید، با آتش نابود شود.

خوانده شده فصل کامل دوم پطرس 3

نمایش آیه دوم پطرس 3:7 زمینه