کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اول یوحنا 5:4 Today's Persian Version (TPV)

زیرا همهٔ فرزندان خدا بر این جهان غلبه یافته‌اند و ما این پیروزی را به وسیلهٔ ایمان به دست آورده‌ایم.

خوانده شده فصل کامل اول یوحنا 5

نمایش آیه اول یوحنا 5:4 زمینه