کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اول یوحنا 3:1 Today's Persian Version (TPV)

ببینید محبّت خدای پدر چقدر عظیم است كه ما را فرزندان خود خوانده است و در واقع فرزندان خدا هستیم. اگر دنیا ما را آن طوری که در واقع هستیم نمی‌شناسد، علّتش این است كه او را نشناخته است.

خوانده شده فصل کامل اول یوحنا 3

نمایش آیه اول یوحنا 3:1 زمینه