کتاب عهد عتیق

عهد جدید

اول قرنتیان 7:40 Today's Persian Version (TPV)

امّا به عقیدهٔ من اگر او مجرّد بماند، شادتر خواهد بود و گمان می‌کنم كه من نیز روح خدا را دارم.

خوانده شده فصل کامل اول قرنتیان 7

نمایش آیه اول قرنتیان 7:40 زمینه